FILIALA JUDEȚEANĂ ARGEȘ „POSADA” a A.N.C.M.R.R.

7 august 2019 – la Cercul Militar din Curtea de Argeș a avut loc întâlnirea lunară a iubitorilor de cultură, sub genericul GÂNDURI LA_NCEPUT DE SEARĂ.
Din program:
* DUMITRU RADU POPESCU, reprezentant de seamă al sufletului românesc. A prezentat prof. Constantin Voiculescu.
* Schimbarea la față a lui Iisus Hristos, una din marile sărbători ale creștinilor. Gânduri de confesiune rostite de preot George Robert Mitrache.
* Și totuși există iubire! Gânduri de confesiune rostite de artistul plastic Constantin Samoilă. Versurile aparțin poetului Adrian Păunescu.
* Destăinuirile inimii… Au citit din creațiile lor: col.( r.) Rodica Nicolae, prof. Aurelia Corbeanu, Lidia Manea, Ana- Maria Manea, prof. Florica Popa, prof. Marieta Șerban, Elena Toteanu și prof. dr. Baciu George.
Organizatori:
– Prof dr. George BACIU, redactor – șef al revistei SUFLET ROMÂNESC;
– Col. ( rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU, președintele Filialei Județene Argeș „POSADA” a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere.
Desfășurarea serii literare:
Domnul profesor George Baciu a deschis întâlnirea, cu o rostire specifică sufletului său de poet, adresând mulţumiri celor prezenţi, veniţi în număr mare să se delecteze cu minunatele „fărâme de spiritualitate” .
Ca de obicei, programul a conţinut mai multe tematici, una mai interesantă şi mai atractivă ca alta.
1 – DUMITRU RADU POPESCU, reprezentant de seamă al sufletului românesc. A devenit deja o tradiţie ca domnul profesor Constantin Voiculescu să fie cap de coloană şi să vorbească despre o mare personalitate a literaturii române. După prezentarea câtorva date biografice despre Dumitru Radu Popescu, scriitor, prozator, dramaturg, scenarist de film și academician român, dl profesor şi-a exprimat regretul că, deşi mai este încă în viaţă (84 ani), scriitorul „ a intrat în negura uitării!” A evidenţiat apoi cele mai importante schiţe („Fuga”) şi nuvele inspirate din mediul rural („Duios Anastasia trecea” – o capodoperă a nuvelisticii româneşti) , romane ( „Vânătoarea regală” – o izbândă a prozei analitice) şi piese de teatru („Aceşti îngeri trişti”) care l-au situat pe Dumitru Radu Popescu printre marii scriitori ai literaturii române contemporane.
2- SCHIMBAREA LA FAŢĂ A LUI IISUS HRISTOS, una dintre marile sărbători ale creştinismului. Gânduri de confesiune rostite cu profesionalism şi deosebită evlavie de către George Robert Mitrache care şi-a exprimat bucuria de a „susţine un cuvânt duhovnicesc” despre momentul care prefaţează sărbătoarea Sfintei Mării, de la 15 august. Mănăstirea Curtea de Argeş are hramul Adormirea Maicii Domnului. Schimbarea la faţă este un eveniment descris de Evangheliile sinoptice, în care Iisus se schimbă la față pe Muntele Tabor, (Matei 17:1-9, Marcu 9:2-8, Luca 9:28-36). Iisus devine strălucitor, vorbește cu Moise și Ilie și este numit Fiul lui Dumnezeu. Este una din minunile lui Iisus menționate în Evanghelii. Lumina este creaţia lui Dumnezeu. Iisus le-a mărturisit celor trei ucenici (Petru, Iacov şi Ioan):”Eu sunt lumina!”, acea garanţie a învierii noastre dintre cei morţi. Potrivit Epistolelor Pauline (cu referire la paisprezece cărți incluse în canonul Noului Testament și atribuite tradițional apostolului Pavel),”Dacă Iisus n-ar fi înviat, zadarnice ar fi fost speranţele noastre”.
George Nicolae Cârstea a vrut să afle de ce se pune preţ mai mult pe ziua Adormirii Maicii Domnului decât pe cea a Naşterii Sfintei Mării. Explicaţia domnului Mitrache a fost că abia după ce cineva a trecut în nefiinţă şi intră în rândul sfinţilor, este canonizat, poate fi sărbătorit.
* Domnul profesor George Baciu a recitat creaţia proprie: „Sunt singur Iisuse”
3 – ŞI TOTUŞI EXISTĂ IUBIRE – Moment liric susţinut magistral de dl. Constantin Samoilă. La 20 iulie, Adrian Păunescu ar fi împlinit vârsta de 76 de ani. In memoriam, domnul Constantin Samoilă, îmbrăcat într-un costum naţional superb, iubitor al lui Adrian Păunescu, a recitat mai multe poezii din creaţia poetului.
4 – DESTĂINUIRILE INIMII – un moment magic, în care mai mulţi membri ai cenaclului au recitat poezii proprii.
Din creaţia doamnei Rodica Nicolae, doamna Valentina Domnişoru a citit poezia: „Suportă trupul”, doamna Mariana Negoi, poezia: „Incertitudine”, iar domnul Marian Nicolae a interpretat, cu mult talent actoricesc, fabula: „În tandem”:
Doamna profesoară Aurelia Corbeanu a citit din proza sa scurtă, excepţională, „Vânătorul de bronz”. Apoi a citat un text afișat pe o plăcuță la Universităţii Stellenbosch, Africa de Sud: „Distrugerea oricărei națiuni nu necesită bombe atomice sau rachete balistice intercontinentale. Trebuie doar scăderea calității învățământului și permisiunea fraudei la examenele studenților. Pacienții mor în mâinile unor asemenea medici. Clădirile se prăbușesc, fiind construite de asemenea ingineri. Banii se pierd în mâinile unor asemenea economiști. Dreptatea se evaporă în mâinile unor asemenea judecători. Crahul învățământului este crahul națiunii.” Doamna Aurelia Corbeanu a insistat pe importanţa educaţiei în dezvoltarea oricărei societăţi.
Doamna Lidia Manea a recitat versuri de dragoste pentru portul popular, patriotism şi iubire în general. „Fata de la sat”, „O lacrimă”, „Îndemn”. „De dor”, „Rugă” (compusă în timpul derulării întâlnirii).
Doamna Mihaela Ionescu a citit: „Noapte de vară”, „Mesaj de dincolo”, „Din bătrâni” – perle din etosul popular românesc.
Doamna Marieta Şerban a prezentat creaţii pe teme religioase din cartea „ Sursa de lumină, tainică armonie”, în care încearcă să răspundă la întrebări precum: „Ce știam şi ce nu ştiam despre Dumnezeu?”; „Eu iubesc prin Dumnezeu?”, „Îl iubesc din pricina lui?”, „E punctul meu de sprijin iubirea pentru Dumnezeu?”. În final, a încântat audienţa cu o melodie religioasă cântată cu multă pioşenie.
Eleva Ana-Maria Manea, cu o candoare copilărească, specifică vârstei ei, a recitat poeziile: „Bunicul” şi „Bunica”. A primit aplauze furtunoase.
Doamna Florica Popa, cu o sensibilitate deosebită, a recitat: „Ceasul timpului”, precum şi versuri în acrostih, închinate revistei „Suflet Românesc”, cu tematică referitoare la împlinirea a 102 ani de la Bătălia de la Mărăşeşti.
Elena Toteanu, cuprinsă de emoţiile creaţiei, a citit: „Soldatul”, „Satul natal”, „Scaunul bunicului”, „Voi fi”.
Domnul George Baciu a recitat poemele: „ Te uită iubito!” şi „Întrebări”.
Domnul Florin Negoi a amintit că anul acesta s-au împlinit 100 de ani de la eliberarea Budapestei. Apoi a recitat o poezie scrisă de Adrian Păunescu, dedicată femeii „Cântec femeiesc „.
Domnul Constantin Samoilă a citit „Scrisoare către Eminescu „. Cu ocazia aniversării lui Adrian Păunescu, domnul Samoilă a dăruit Filialei Judeţene Argeş Posada a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere o plachetă reprezentându-l pe marele poet.

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE ARGEȘ „POSADA”
Col. ( rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU

Previous Article
Next Article