FILIALA JUDEȚEANĂ ARGEȘ „POSADA” a A.N.C.M.R.R.

30 ianuarie 2018 – Sărbătoarea „Sfinţilor Trei Ierarhi” (Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur), în sala mare a Primăriei din Curtea de Argeş a avut loc o întâlnire culturală dedicată sărbătoririi Revistei „Glasul iubirii”, o revistă cultural-civică editată de Asociaţia Umanitară „Dumnezeu este iubire” – Curtea de Argeş. La eveniment au participat invitaţi din Bucureşti, Piteşti şi Curtea de Argeş, sponsori, colaboratori şi cititori fideli ai revistei, membri ai Filialei Județene Argeș „POSADA”.  La început, s-a păstrat un moment de reculegere în memoria lui Vintilă Chiriac (membru al filialei noastre), unul dintre primii colaboratori, care, din păcate, a trecut recent la cele veşnice. Moderatorul manifestării, preotul George Robert Mitrache, redactorul şef şi fondatorul revistei. Cu mesaje omagiale, la ceas aniversar, au participat: Prof.dr. George Baciu, poet, redactorul şef al Revistei „Pietrele Doamnei”, colaborator la „Glasul iubirii”; prof. Mihaela Filipoiu, prof. Vasile Ghiţescu din Piteşti, prof. Elisabeta Ioniţă, prof. Constantin Voiculescu, prof. Cezar Bădescu din Arefu, prof.univ.dr. Alexandru Taşnadi de la Universitatea de Ştiinţe Economice din Bucureşti (invitat de onoare) şi Preot Vasile Marinescu, preşedintele A.U.D.I. Cu momente muzicale a intervenit elevul Marcu Cristian Vlad. După cei 7 ani de apariţii lunare, neîntrerupte, iată că Revista „Glasul iubirii” a păşit cu succes în anul VIII, ianuarie 2018, cu un număr omagial în memoria Maiestăţii Sale Regelui Mihai I al României. Ca vechi colaborator, vreau să-i felicit şi eu, la ceas aniversar, pe toţi realizatorii, membrii redacţiei şi colaboratorii Revistei „Glasul iubirii”, pentru frumoasele lor realizări, pentru contribuţia la creşterea calităţii şi prestigiului ei în rândul iubitorilor de cultură. Cu acest prilej vă informăm că din rândul colaboratorilor revistei, din filiala noastră fac parte: Gl.Bg. ( rtr.) Florian Tucă și col. ( rtr.) Laurențiu Domnișoru.Urăm revistei mulţi ani rodnici pe poteci de lumină, pentru a menţine mereu aprinsă candela credinţei străbune şi bucuria lecturii! La mulţi ani, dragă Revistă „Glasul iubirii” !

NOTĂ: Mulțumim domnului prof. Daniel Dejanu pentru cronica evenimentului.

 PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE ARGEȘ „POSADA”

Colonel ( rtr.) Laurențiu  DOMNIȘORU

Previous Article
Next Article