Filiala Judeţeană ARAD ,, ZIRIDAVA”

Cinstire corifeilor Marii Uniri

Membrii Subfilialei Lipova a A.N.C.M.R.R. au participat marţi, 18 octombrie 2016, la o emoţionantă comemorare desfăşurată în cimitirul satului Şiştarovăţ, centrul comunei cu acelaşi nume din judeţul Arad. Aici au fost amenajate şi îngrijite mormintele eroilor, au fost depuse coroane de flori şi s-au ţinut prelegeri la mormintele familiilor marilor patrioţi făuritori ai României Mari – Sever Bocu şi Ioan Suciu, fii ai micuţului sat din Banatul arădean.

Acţiunea se înscrie în salba de evenimente aniversare şi comemorative dedicate centenarului intrării României în Marele Război -1916 şi făuririi statului naţional unitar român – 1918, organizate de Consiliul Judeţean Arad şi autorităţile locale, în colaborare cu Filiala Judeţeană “Ziridava” Arad a A.N.C.M.R.R., Filiala Judeţeană “Zărandul” Arad a A.N.V.R., Filiala Judeţeană “Avram Iancu” Arad a A.N. “Cultul Eroilor-Regina Maria” şi cu armata activă.

La evenimentul de care facem vorbire a fost prezentă o delegaţie a CJ Arad în frunte cu vicepreşedintele Claudia Boghicevici şi cu directorul Centrului Cultural Judeţean prof.dr. Doru Sinaci, muzeograful Corina Dubeştean Ianota de la Complexului Muzeal Arad, primarul comunei Şiştarovăţ şi consilieri locali, profesori şi elevi de la Liceul “Sever Bocu” Lipova din Cercul Cultul Eroilor, oameni de cultură, precum şi mulţi localnici pentru care amintirea familiilor Bocu şi Suciu este mereu vie.

Impresii de la eveniment:

“Consiliul Judeţean Arad are în proiect punerea în valoare a faptelor şi vieţii marilor personalităţi ale judeţului nostru, apărători ai românismului şi ctitori ai Marii Uniri de la 1918, între care strălucesc fiii satului Şiştarovăţ – Sever Bocu şi Ioan Suciu. Marcăm astfel împlinirea a o sută de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial şi vom continua în anii următori cu alte manifestări comemorative şi aniversare prilejuite de marile bătălii ale anului 1917, Adunarea de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, campaniile antibolşevice din 1919 şi consolidarea României Mari. De asemenea, vom acorda o importanţă mult mai mare întreţinerii vestigiilor acelor vremuri glorioase – troiţe, morminte, monumente – scop în care ne bucurăm de sprijinul asociaţiilor de rezervişti militari şi veterani de război.” (vicepreşedinte CJA Claudia Boghicevici).

“Alături de Vasile Goldiş şi de Ştefan Cicio-Pop, Aradul a mai avut încă doi mari părinţi ai neamului, patrioţii Sever Bocu şi Ioan Suciu, care au pregătit, în ţară şi în străinătate, întregirea României în zbuciumaţii ani 1918-1919. Ioan Suciu a avut un rol covârşitor în organizarea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, când delegaţii au votat unirea cu România, iar Sever Bocu a participat activ la formarea detaşamentelor de voluntari ardeleni  care au luptat pentru România, ulterior participând la Congresul de Pace de la Paris în anii 1919-1920, unde a adus argumente istorico-demografice în favoarea unirii Banatului cu România (director CCJA Doru Sinaci).

“Martir al neamului, Sever Bocu a binemeritat de la patrie, dar a sfârşit tragic în temniţa comunistă. Ne-au rămas însă de la el amintirea faptelor măreţe şi muzeul oraşului Lipova, unde vrem să amenajăm în viitor o Sală a Tradiţiilor Militare de care Lipova nu duce lipsă” (Corina Dubeştean Ianota, muzeograf).

“Ca localnic şi urmaş al înaintaşilor iluştri pomeniţi aici, sunt animat de o mândrie deosebită şi de sfânta datorie de a păstra şi a face cunoscută amintirea faptelor nepieritoare prin care şi-au slujit ţara şi poporul. Ca militar în rezervă, vreau să elogiez aportul armatei române în realizarea şi apărarea Marii Uniri şi spun că sunt gata, alături de camarazii mei, să apăr în caz de nevoie independenţa şi integritatea României” (MMP r Lazăr Lucian, consilier local).

Mr.(rez) Dorin Ocneriu

cinstire-corifeilor-marii-uniri comemorare-sistarovat

Previous Article
Next Article