Filiala Județeană Arad „ZIRIDAVA”

ÎNTÂLNIRE PRIETENEASCĂ a  FILIALEI ARAD a A.N.C.M.R.R. cu  ASOCIAŢII SIMILARE din UNGARIA

Marţi, 31 mai 2016, la Arad a avut loc prima întâlnire informală a conducerii Filialei Judeţene „Ziridava” Arad a A.N.C.M.R.R. cu delegaţii ale organizaţiilor rezerviştilor militari din judeţele Békés şi Csongrad (Ungaria).

De la Békéscsaba au venit col. de poliţie (r) Záhorán György – preşedintele Clubului Forţelor Armate din Corpul Pensionarilor, col (r) Nagy Zoltán – secretar, mr.(r) Mohács Pál şi stegar Strbik Mihály – membri.

Deleagaţia din Szeged a fost compusă din col.(r) Sinyi Imre – preşedinte de onoare al Clubului Rezerviştilor din Szeged, mr.(r) Csepi Lászlo – preşedinte executiv, mr.(r) Kispáli Jénö – adjunct şi lt.col.(r) Nagy Zoltán-secretar.

Partea română a fost formată din gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea – preşedintele Filialei Judeţene „Ziridava” Arad a A.N.C.M.R.R., col.(r) Sandu Crişan -primvicepreşedinte, lt.col.(r) Mihai Aniculăesei – vicepreşedinte, lt.col.(r) Alexandru Chiş – şef compartiment Relaţii Externe, col.(r) Czernák Fráncisc, col.(r) Kászoni Zoltán şi mr.(r) Keresztes György – membri ai Filialei Arad (translatori), mr.(r) Dorin Ocneriu – compartiment Relaţii Publice şi sg.maj. Adrian Ostafi – fotoreporter.

Întâlnirea s-a axat pe identificarea domeniilor în care se poate colabora, pe găsirea punctelor comune din viaţa rezerviştilor militari din Arad şi din Ungaria şi pe stabilirea celor mai multe dintre detaliile necesare semnării protocoalelor oficiale de înfrăţire a celor trei asociaţii, lucru care se va face după întâlnirile acasă la partenerii maghiari, în luna august a acestui an.

Membrii celor trei delegaţii au făcut schimb de cadouri simbolice, s-au întreţinut în termeni amiabili şi au căzut cu toţii de acord că astfel de iniţiative sunt benefice şi duc la apropierea, cunoaşterea şi comunicarea dintre militarii români şi unguri.

A urmat vizita la Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare din centrul Aradului, unde s-au rostit alocuţiuni şi s-au păstrat momente de reculegere la Statuia Libertăţii Ungare şi la Monumentul Revoluţiei Române de la 1848.

În finalul întâlnirii, românii şi maghiarii au participat împreună la sărbătorirea Zilei Rezervistului Militar din România, fiind cu toţii încântaţi de atmosfera de foarte bună colaborare şi înţelegere în care s-a desfăşurat primul contact dintre rezerviştii militari din Arad, Békéscsaba şi Szeged.

Reţinem din declaraţiile participanţilor:

Gl.mr.(r) Vasile Ionel Heredea: „Am fost în luna decembrie 2015 la Budapesta, împreună cu conducerea A.N.C.M.R.R, unde forul conducător al rezerviştilor militari din România a semnat Acordul de Colaborare Bilaterală cu Alianţa Ungară a Camarazilor Militari – B.E.O.S.Z., forul similar din Ungaria. Fiind astfel deschis drumul colaborării noastre, am iniţiat contacte cu camarazii din judeţele vecine Aradului şi am găsit o mare receptivitate. Am experienţa contactelor militare româno-maghiare, pentru că am fost la comanda unităţii române care compune Batalionul Româno-Maghiar de Menţinere a Păcii, structură unică în Alianţa Nord-Atlantică. Discuţiile dintre noi au fost foarte pozitive şi la următoarea întâlnire, care va avea loc în Ungaria, vom semna protocoalele oficiale de înfrăţire şi colaborare. Relaţiile noastre se vor concretiza în vizite reciproce, schimburi de experienţă în domeniul social, juridic, administrativ, schimb de informaţii şi documente de interes reciproc, cunoaşterea istoriei ţărilor şi popoarelor noastre, cinstirea eroilor căzuţi pe câmpul de luptă, accesarea de fonduri europene pentru obiective comune, activităţi sportive, culturale, distractive între membri şi familii, în general promovarea lucrurilor care ne unesc, nu a celor care ne despart”.

Mr.(r) Csepi Lászlo: „Dorinţa arădenilor de colaborare prietenească între asociaţiile de militari în rezervă a fost foarte bine primită la Szeged. Aici avem un club puternic de rezervişti, cu 225 de membri din toate sectoarele securităţii naţionale – militari, poliţişti, etc. Avem un program bogat, cu multe activităţi, iar colaborarea cu românii ne va aduce un plus binevenit de evenimente. Avem la Szeged un cimitir al militarilor români căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial pentru eliberarea Ungariei de sub dominaţia fascistă, pe care-i cinstim cum se cuvine, de Ziua Eroilor 2016 am dezvelit acolo o plachetă comemorativă. Vă aşteptăm cu drag la Szeged, care este un oraş frumos, cu facultate în limba română, unde veţi fi primiţi ca oaspeţi dragi. Iar la Hödmezövásárhely, în judeţul Csongrád, este garnizoana modulului maghiar al Batalionului Mixt de Menţinere a Păcii, unde militarii activi români vin mereu”.

Col.(r) Záhorán György: „La Békéscsaba avem un club de rezervişti format din 103 membri, printre care şi etnici români. Ne dorim o legătură viabilă între asociaţiile noastre, să avem cât mai multe activităţi şi vizite comune. Oraşul nostru are monument dedicat eroilor români căzuţi în Primul Război Mondial, dar şi o comunitate românească însemnată. De asemenea, în ultimul deceniu mulţi cetăţeni români vin la ştrand la noi în judeţ, unii chiar şi-au cumpărat proprietăţi în localităţi din judeţul Békés, aşa că vă veţi simţi ca acasă. Vă invităm la numeroasele festivaluri culturale şi gastronomice de la noi, nu numai ca spectatori, ci să concuraţi şi să câştigaţi premiul I”.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

IMG_20160531_111854 IMG_20160531_154610 IMG_20160531_155310 IMG_20160531_155902

Previous Article
Next Article