Filiala Judeţeană ARAD ,,ZIRIDAVA”

SEMNAL EDITORIAL

De curând, paleta publicistică şi bibliografică arădeană s-a îmbogăţit cu două noi apariţii editoriale, care au legătură cu viaţa militară din municipiul şi judeţul de la graniţa de vest a ţării. Este vorba de numărul 5 al revistei STINDARD, editată de Filiala Judeţeană “Ziridava” Arad a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere şi de cartea “Război pe Mureş şi Crişul Alb” scrisă de cpt.(rez) prof. Ioan Valeriu Tuleu.

Din cuprinsul revistei STINDARD semnalăm articole semnate de scriitori şi jurnalişti consacraţi ai Aradului, dar şi de militari cu har şi motivaţie pentru reflectarea activităţii rezerviştilor din filiala municipală şi din subfilialele Lipova şi Ineu. Interesante sunt comemorările şi rememorările de evenimente, oameni şi locuri cu rezonanţă istorico-militară, monografiile, documentele, fotografiile şi recenziile de cărţi, mesajele de la personalităţi cu funcţii administrative precum şi creaţiile literare ale unor condeieri cunoscuţi sau debutanţi.

Demersul nostru publicistic are şi va avea continuitatea şi ritmicitatea asumate la editarea primului număr, în urmă cu trei ani. De atunci,„ STINDARD” a devenit o tribună de afirmare a dragostei de ţară şi popor, o oglindă a vieţii militare trăită sub deviza „PATRIE, ONOARE, DEMNITATE”, care sunt cuvintele de boltă ale A.N.C.M.R.R.” aflăm de la directorul fondator al revistei, gl.mr.(rez) Heredea Vasile-Ionel.

În ce priveşte cartea „Război pe Mureş şi Crişul Alb”, ea redă tragismul, eroismul şi amploarea luptelor din septembrie 1944, când elevii Şcolii de Subofiţeri Rezervă Radna şi Şcolii de Ofiţeri Rezervă Ineu s-au opus puhoiului horthysto-hitlerist care invadase vestul ţării pe direcţii ce urmau cursurile celor două râuri. Cartea este cu atât mai palpitantă şi mai interesantă la lectură, cu cât ea se bazează pe mărturiile unor veterani care au luptat cu arma în mână în acele bătălii, iar evenimentele sunt descrise de autor văzute prin ochii celor de-atunci, ajunşi acum la vârste aproape centenare.

Spaţiul arădean a fost, de-a lungul timpului, încărcat de evenimente importante, care au scris în cartea de aur a istoriei românilor pagini de jertfe şi eroism. Salutăm apariţia acestei cărţi şi a altora asemenea, mai ales când autorul este un camarad, ofiţer în rezervă al Armatei Române” ne spune gl.lt.(rez) Avram Cătănici, fost comandant al garnizoanei Arad şi actualmente membru în conducerea centrală a A.N.C.M.R.R., prezent la lansarea acestor apariţii editoriale.

Mr. (rez.) Dorin Ocneriu

Carte publicata la Arad Parte din colectivul redactional REVISTA STINDARD NR. 5

Previous Article
Next Article