Filiala Judeţeană Arad „ZIRIDAVA”

 De un sfert de veac în slujba rezerviştilor din M.Ap.N.

Vineri, 27 martie a.c., Sala Oglinzilor de la Cercul Militar Arad a găzduit cea de-a 25-a Adunare Generală Anuală a Filialei Judeţene  Arad „Ziridava”  a ANCMRR. Au participat circa 300 de membri, precum şi invitaţi din partea armatei active, organelor administraţiei locale, instituţiilor publice, cultelor religioase şi mass-media judeţeană.

După intonarea Imnului de Stat al României  a avut loc o scurtă slujbă religioasă, oficiată de preotul militar mr. Eugen David întru pomenirea camarazilor trecuţi la cele veşnice.

Preşedintele Filialei, gl.mr. (rez) Heredea Vasile-Ionel a prezentat Raportul de activitate pe anul 2014, din care a reieşit modul în care organele de conducere şi membri  Filialei au pus în aplicare prevederile statutare, pentru afirmarea ANCMRR ca factor activ în apărarea intereselor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, cinstirea eroilor patriei şi colaborarea optimă cu societatea civilă, precum şi planul de măsuri şi activităţi pentru anul care urmează, iar lt.col. (rez.) Vasile Arion a prezentat Raportul comisiei de cenzori cu privire la bugetul de venituri şi cheltuieli derulat în perioada de referinţă.

Preşedinţii subfilialelor Lipova (col.rez. Ion Nedelcea) şi Ineu (col.rez. Victor Uioreanu) au raportat activitatea acestor structuri din teritoriu, accentuând pe colaborarea eficientă cu conducerea Filialei şi cu comunitatea civilă în mijlocul căreia trăiesc membrii subfilialelor.

În discuţiile care au urmat, a fost evidenţiată foarte buna colaborare dintre Filiala arădeană a ANCMRR şi Prefectura Arad (Molnar Emeric, director la Instituţia Prefectului), cu comanda Batalionului Mixt Româno-Maghiar din Cetatea Aradului (lt.col. Claudiu Topor, comandant batalion), cu Asociaţia Naţională  „Cultul Eroilor-Regina Maria” (col.rez. Constantin Bursa, preşedinte filială ANCE), cu Asociaţi Naţională a Veteranilor de Război (col.rez. Lazăr Gliga, preşedinte filială ANVR) şi cu organizaţiile rezerviştilor proveniţi din celelalte structuri ale Sistemului Naţional de Apărare (col. rez. Nicolae Gherman, preşedinte filială asociaţia rezerviştilor din SRI).

Au fost discutate şi situaţii în care Filiala locală a ANCMRR trebuie să se implice mai mult, aşa cum este cazul urmăririi sesizărilor făcute de asociaţie către organele administraţiei locale (col. rez. Ilie Vlădoi), protecţiei medicale a pensionarilor militari (dr. Costea Dan), sau îngrijirea mormintelor eroilor, în special a celor  de etnie sârbă (m.m. rez. Matei Silviu).

Gl.lt. (rez) Avram Cătănici a transmis salutul preşedintelui şi organelor centrale de conducere ale ANCMRR „Al.I. Cuza” din Bucureşti, declarând în faţa adunării: „Filiala Arad – ZIRIDAVA este o filială de frunte a asociaţiei noastre, care a dovedit timp de 25 de ani – şi mai cu seamă în ultimii 5 ani – că poartă cu cinste steagul tricolor şi deviza PATRIE, ONOARE, DEMNITATE. Am revenit cu drag în mijlocul camarazilor cu care am lucrat timp de mulţi ani şi mă bucur să constat că la Arad asociaţia noastră este foarte activă şi constituie un sprijin real pentru cadrele în rezervă şi retragere. De asemenea, mă bucur să văd că există o strânsă legătură cu instituţiile militare şi civile, ceea ce înseamnă că militarii în rezervă sunt bine văzuţi şi apreciaţi în municipiu şi judeţ. Doar împreună, făcând corp comun cu armata activă şi cu celelalte structuri ale S.N.Ap., ne putem apăra interesele şi ne putem rezolva problemele sociale, care coincid în totalitate cu cele naţionale”.

Evenimentul s-a încheiat cu o masă camaraderească, în care gazdele şi invitaţii au depănat amintiri din viaţa şi activitatea lor sub drapel, plină de împliniri, dar şi de greutăţi şi privaţiuni.

Mr.(rez.) Dorin Ocneriu

IMG_1909 IMG_1911 IMG_1912 IMG_1913 IMG_1914 IMG_1915 IMG_1916 IMG_1917

 

Previous Article
Next Article