FILIALA JUDEȚEANĂ ꜡ DECEBAL ꜠ MEHEDINTI

În baza prevederilor  Statutului  ANCMRR,  la data de 16 aprilie 2015 a avut loc  Adunarea  Generală  a Filialei Județene Mehedinți  ꜡ DECEBAL ꜠  a  A.N.C.M.R.R., activitate în cadrul căreia s-a făcut o analiză serioasă a muncii desfășurată de către Comitetul și Biroul Permanent al acesteia. Activitatea a fost onorată de prezența, ca invitați, a unor reprezentanți din conducerea unor filiale din vecinătate: Dolj și Gorj, dar și a conducerii Organizației Pensionarilor Militari din Serbia, C.M.J. Mehedinți și a conducerilor pensionarilor militari din M.A.I., S.R.I., a Veteranilor de Război Mehedinți cât și a Filialei Mehedinți a Cultul Eroilor   ꜡ REGINA MARIA ꜠.

După intonarea Imnului Național, prezentarea ordinei de zi și aprobarea acesteia,  președintele filialei, dl Gl.bg.(rtr)  Pană Ioan, a prezentat analiza Comitetului și Biroului Permanent al   Filialei, subliniind realizările dar și unele lipsuri din diversele activități desfășurate pe plan organizatoric, social și chiar cultural.

Un capitol aparte al analizei a fost dedicat activității în premieră a schimburilor  de  vizite  cu  colegii din Serbia, acestea desfășurându-se într-o atmosferă plăcută și camaraderească.

În finalul activității,  cei înscriși la cuvânt au făcut propuneri interesante legate de o mai strânsă legătură și mai eficientă cu conducerea centrală pe linia rezolvării  problemelor  membrilor  săi.

Punctul final l-a constituit o masă camaraderească prin care am sărbătorit  Ziua Filialei,  care  coincide cu ziua înființării Regimentului 9 Artilerie  „Drobeta Turnu Severin”, în anul 1892 și ai căror foști combatanți reprezintă majoritatea membrilor filialei noastre.

PRESEDINTELE  FILIALEI  ꜡ DECEBAL ꜠ MEHEDINTI

Gl.Bg. (rtr) PANĂ  IOAN

imagini adunare generala

 

Previous Article
Next Article