COMUNICATUL Nr.38 din 13.02.2014

ÎN ATENŢIA PREŞEDINŢILOR DE FILIALE
Pentru informarea membrilor ANCMRR

Stimaţi camarazi,

Ca urmare a sesizărilor primite din partea mai multor membri ai Asociaţiei noastre, referitoare la faptul că nu li s-a aplicat indexarea pensiei din ianuarie 2014, fac următoarele precizări referitoare la interpretarea legii 241/2013:

După intrarea în vigoare a legii menţionate, pensionarii militari disponibilizaţi cărora li se redusese pensia, au revenit la cuantumul pensiei din decembrie 2010. Pentru majoritatea pensionarilor militari, acest cuantum a fost majorat, potrivit prevederilor din Legea 119/2010 şi OUG1/2011.
În situaţia că dreptul la pensie revizuit conform OUG1/2011 este mai mic decât cel din decembrie 2010, este pus în plată acesta din urmă.
Conform art. 1 (al.4) din legea 241, cuantumul mai mare al pensiei (din decembrie 2010) se menţine în plată, fără indexări şi majorări (prin creşterea punctului de pensie), până când, prin însumarea acestora la pensia mai mică se depăşeşte cuantumul din decembrie 2010.
Pentru a estima perioada de timp necesară depăşirii cuantumului din decembrie 2010, se face diferenţa dintre cele două cuantumuri – cel din decembrie 2010 şi cel aflat în plată înainte de intrarea în vigoare a legii 241/2013, – se ia în calcul indexarea anuală pentru inflaţie (în jur de 3% din pensia mai mică) şi posibile majorări anuale, prin creşterea valorii punctului de pensie (în medie, 3-4%).
Detalii privind aplicarea legii 241/2013 sunt publicate în ziarul ,,Observatorul Militar nr.6 (12 -18 februarie2013)
Cele de mai sus sunt confirmate de Casa Sectorială de Pensii a M.Ap.N.

ŞEFUL SERVICIULUI JURIDIC,
Cdr.(ret.) C. ALEXANDRU

Previous Article
Next Article