COMUNICAT   Nr.6  din 16.03.2017

În ziua de 15 martie a.c., la solicitarea conducerii ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, ministrul Apărării Naţionale, domnul Gabriel-Beniamin LEŞ însoţit de domnii: gl.bg.(r) prof.unv.dr.ing. Cristian BARBU – consilier, col. Aurel DRAGU- şef  Serviciu Relaţia cu Parlamentul, Legislaţie şi Avize şi col. Ioan CHIFU – locţiitor al şefului Direcţiei Calitatea Personalului, a primit o delegaţie a A.N.C.M.R.R. formată din: gl.(r) prof.univ.dr. Mihai ILIESCU – preşedintele Asociaţiei, gl.mr.(r) ing.av. Vasile DOMNU, gl.mr.(r)dr. Virgiliu Marian BUCIUMAN, gl.mr.(r) dr. Constantin MIHĂLCIOIU, gl.bg.(r) dr. Gheorghe CREŢU şi col.(r) ing. Ion JOLDEA – vicepreşedinţi.

După salutul de bun venit adresat delegaţiei A.N.C.M.R.R., ministrul Apărării Naţionale a apreciat că este bine venită o astfel de activitate şi că se constituie într-un util schimb de informaţii benefic aşteptat de ambele părţi. Cu această ocazie gl.(r) prof.univ.dr. Mihai Iliescu a prezentat locul şi rolul A.N.C.M.R.R., „structură de utilitate publică” cu o poziție bine definită în sistemul asociativ al cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi având un potenţial uman deosebit. Totodată a fost scos în evidenţă faptul că A.N.C.M.R.R. funcţionează pe tot teritoriul naţional având filiale în toate judeţele ţării şi în sectoarele capitalei.

A fost prezentat sistemul relaţional al A.N.C.M.M.R. pe plan naţional şi internaţional şi în acest context rolul acestei structuri în apărarea intereselor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, precum şi de promovare a armatei la aceste niveluri.

S-a solicitat sprijinul M.Ap.N. privind încorporarea în proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgență nr.57/2015 a propunerilor făcute de către A.N.C.M.R.R. şi s-a reiterat necesitatea urmăririi cu mare atenţie a părţii care se referă la armată din Proiectul Legii Salarizării Unice.

Au fost evidenţiate propunerile făcute de A.N.C.M.R.R. pentru Legea de Organizare şi Funcţionare  a M.Ap.N. , precum şi pentru Legea Statutului Cadrelor Militare, Soldaţilor şi Gradaţilor, subliniindu-se şi necesitatea unei legi privind funcţionarea structurilor asociative a cadrelor militare în rezervă şi în retragere. Totodată a fost reiterată necesitatea încheierii unui Protocol de Colaborare între M.Ap.N. şi A.N.C.M.R.R..

S-a pus în evidenţă decalajul existent între veniturile diferitelor categorii de cadre militare, în mod deosebit ale celor în rezervă şi în retragere, datorită mai ales unor vicii de formă a Legii Pensiilor Militare de Stat.

A fost adusă în prim plan problematica decontării greoaie a medicamentelor şi a necesităţii găsirii unui sistem mai eficient în această direcţie. Tot în domeniul medical s-a accentuat necesitatea  urgentării legiferării acordării de bilete pentru recuperare şi tratament în staţiuni şi sanatorii din structura Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

S-a evidenţiat insuficienţa fondurilor A.N.C.M.R.R. şi necesitatea sprijinirii acestei structuri în calitatea sa de „utilitate publică”.

Un loc aparte l-a constituit şi problema participării A.N.C.M.R.R. la programe        cu finanţare europeană.

S-a solicitat sprijinul M.Ap.N. şi în alte probleme de interes pentru A.N.C.M.R.R., inclusiv pe linia tipăririi revistei „Rezerva Oştirii Române”.

Ministrul Apărării Naţionale  a remarcat utilitatea acestei întâlniri şi a cerut ca toate problemele ridicate cu această ocazie  să fie trimise în scris la minister în vederea consultării acestora de către toate structurile de la acest nivel pentru a fi soluţionate  în acord cu legile în vigoare.

Domnul Gabriel-Beniamin LEŞ a acceptat cu mare bucurie de a fi Preşedinte de Onoare al A.N.C.M.R.R., în conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei.

Domnul gl.(r)prof.univ.dr. Mihai ILIESCU a înmânat domnului Gabriel- Beniam LEŞ, „Atestatul de Preşedinte de Onoare” al Asociaţiei. Totodată, cu acelaş prilej, domniei sale i-a fost conferită „Emblema de Onoare ” a Asociaţiei şi   i-au fost înmânate Statutul  A.N.C.M.R.R. şi ultimul număr al revistei „Rezerva Oştirii Române”,  publicaţie de informare, opinie şi cultură.

Apreciind receptivitatea şi operativitatea primirii delegaţiei A.N.C.M.R.R. de către ministrul Apărării Naţionale, preşedintele Asociaţiei i-a mulţumit pentru timpul acordat, precum şi pentru  promisiunile făcute, dând asigurarea că această structură asociativă nu se va abate niciodată de la sarcinile pe care şi le-a asumat, mai ales pe linia apărării drepturilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere.

BIROUL  PERMANENT  CENTRAL

COMUNICAT Nr. 6 din 16.03.2017docx (1)

9W2A3566 9W2A3584 9W2A3590 9W2A3601 9W2A3603 9W2A3606 9W2A3612 9W2A3613 9W2A3615 9W2A3631

Previous Article
Next Article