COMUNICAT Nr.6 din 09.08.2021

În perioada 6-8 august 2021 a avut loc Congresul de vară, în format virtual, al Confederației Interaliate a Ofițerilor Medici în Rezervă –CIOMR.
La această activitatea, România, membru cu drepturi depline, a fost reprezentată de delegația permanentă la CIOMR constituită din reprezentanți ai ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” și ai Asociației Medicilor și Farmaciștilor Ofițeri în Rezervă – AMFOR astfel: gl.mr.(rtr.) medic Ion Drăgușin, gl.bg.(rtr.) medic Nicolae Bucur,  gl.mr.(rtr.) Constantin Mihălcioiu, col.(r.) medic Eugen Aldea și col.(r.) ing. Radu Constantin.          În prima zi, 6 august a.c., au avut loc lucrările Consfătuirii Comitetului Executiv al CIOMR în care s-au dezbătut și adoptat hotărâri cu privire la: viitoarea strategie a CIOMR; relațiile și stabilirea ofițerului de legătură al CIOMR cu Centrul de Coordonare Medicală Multinațional din cadrul Comitetului Militar European, la solicitarea acestuia din urmă, pentru selecția  și popularea acestui centru cu ofițeri medici în rezervă; dobândirea calității de utilitate publică și non-profit pentru CIOMR; aprobarea Memorandumului de Înțelegere dintre CIOMR și Comitetul NATO al Forțelor de Rezervă și noile raporturi cu Comitetul NATO al Șefilor Serviciilor Medicale; Consfătuirea a reiterat importanța aderării României, Ungariei și Macedoniei de Nord precum și necesitatea lărgirii numărului membrilor asociațiilor componente precum și a atragerii de membri tineri (în marja Congresului a avut loc și un atelier de lucru al Asociației Ofițerilor Medici în Rezervă Tineri).
     Comitetul CIOMR pentru cercetare științifică medicală și-a desfășurat lucrările în ziua de 7 august a.c. cu prezentarea unor studii și subiecte pe teme ale cercetării științifice medicale militare din domeniile chirurgiei traumelor cerebrale datorate exploziilor (reprezentantul Marii Britanii), chirurgie oculară cu ultrasunete (reprezentantul Spaniei), Managementul situației pandemice (reprezentantul Franței), Medicul rezervist: grija față de cei care acordă asistența medicală (reprezentantul Canadei) și altele cu un ridicat nivel informativ.
      Comitetul CIOMR pentru medicina operațională și-a desfășurat lucrările în ziua de 8 august a.c. cu materiale și prezentări Power Point privind: planificarea medicală strategică; sprijinul militar acordat autorităților civile în Marea Britanie – Operația RESCRIPT; planificarea medicală pentru operațiile aeriene, terestre și navale; planificarea medicală în cazul înlăturării consecințelor dezastrelor umanitare și tehnologice.
     Participarea cu materiale, expuneri studii etc. la cele două Comitete este liberă, benevolă și nepecuniară pentru toți ofițerii medici în rezervă membri ai Asociațiilor componente ale Confederației.
      Menționăm că este pentru prima dată când asociațiile noastre participă la un asemenea eveniment internațional sub egida NATO, iar taxele de participare și de afiliere sunt asigurate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naționale nr M.161/2018
PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE  ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza”
             Gl.lt ( rtr.) // Neculai BĂHNĂREANU //

Previous Article
Next Article