COMUNICAT  Nr.5 din 08.03.2016.

În ziua de  3 martie 2016, ora 10.00, a avut loc la Palatul Cercului Militar Național – Sala de Spectacole,REUNIUNEA INFORMATICĂ cu unele preocupări curente ale conducerii A.N.C.M.R.R.” , la care au participat membrii Consiliului Director și  aparatului  central de lucru. Au fost invitate persoane cu funcții de răspundere din M.Ap.N., Academia Oamenilor de Știință din România,   Asociațiile afiliate și Asociațiile Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Sistemul de ordine publică și siguranță națională.

Reuniunea a constat în prezentarea și analizarea următoarelor teme:

         1 Precizări privind aplicarea procedurii de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat”, având în vedere prevederile din Legea nr.223/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordinului ministrului Apărării Naționale M 123/23.12.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condițiile de muncă, condiții speciale și alte condiții specifice personalului militar, precum și stadiul elaborării Ordinului comun pentru aprobarea procedurilor de recalculare și actualizare a pensiilor militare de stat.

A prezentat: col. dr. Luca CONSTANTIN, director al Casei de pensii sectoriale  din MApN. În expunerea sa, domnul colonel a dat răspuns la peste 40 de întrebări adresate de membrii filialelor A.N.C.M.R.R., precizând  în final faptul că decizia de pensie, ce va rezulta în urma recalculării, va cuprinde detaliat baza şi modul de calcul a acesteia.

  • –  „Precizări referitoare la modul de aplicare a prevederilor noului Cod”, privind „acordarea dreptului pensionarului de a dispune asupra redirecționării unei sume reprezentând  până la 2 la sută din impozitul din venitul din pensia anuală;  completarea formularului, centralizarea – la nivel de filială – și transmiterea acestuia, calcularea, reținerea și plata sumei prevăzute la art.102, alin(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. Suma va fi destinată   susținerii financiare a activităților stabilite prin programul anual al A.N.C.M.R.R (pentru aparatul central și pentru filialele din structură), având în vedere că Asociația este organizație tip ONG, persoană juridică de interes public, entitate nonprofit şi utilitate publică.

A prezentat: colonel  Dragoş LUCAN – locţiitor al șefului Direcției Financiar – Contabile din MapN, care a  subliniat faptul că declarațiile fiscale se vor face în 2017, urmând ca în perioada următoare filiale să primească informațiile necesare.

       3 – „Posibilități de participare a filialelor A.N.C.M.R.R. la accesarea fondurilor europene”: programe și mod de finanțare. Atașat se află „INFORMAREA privind posibilitățile de utilizare de către ANCMRR a potențialului oferit  de Programele de Finanțare ale Uniunii Europene pentru perioada 2014 – 2020” (Evaluare posibilitati Accesare fonduri europene ) .- dați clic

A prezentat: cdor.(r) Constantin IFRIM.

4  –  Prezentare de carte: „Viața mareșalului Constantin PREZAN – profesia de a fi român”, autori: gl. Grigore STAMATE și col.(r) Mihai HODOROGEA.

      Au prezentat  autorii.

BIROUL  PERMANENT  CENTRAL

COMUNICAT Nr. 5

_1_ _2_ _3_ _4_ _5_ _6_ _7_ _8_

 

 

 

Previous Article
Next Article