COMUNICAT Nr. 36 din 13.12.2013

REFERITOR LA PROIECTUL LEGII SĂNĂTĂȚII

Asigurarea sănătății membrilor ANCMRR ,,Alexandru Ioan Cuza” în general și a procurării medicamentelor în special a constituit și constituie un obiectiv permanent al Asociației.
Întrucât în prezent se află în proiect o nouă lege a sănătății, conducerea ANCMRR a insistat pentru cuprinderea în aceasta a facilităților prevăzute în legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
Pentru realizarea propunerilor ANCMRR s-a acționat pe mai multe căi astfel:
1. În data de 18.04.2013 s-a înaintat o adresă către Ministrul Sănătății, domnul Iulian Francisk CHIRIAC, în care s-au prezentat propunerile ANCMRR la noul proiect de lege. Ulterior o delegație condusă de președintele Asociație, domnul gl.(r) prof.univ.dr. Mihai ILIESCU, a fost primită în audiență de secretarul de stat de la M.Ap.N. pentru prezentarea propunerilor transmise;
2. În data de 29.11.2013, ANCMRR s-a adresat ministrului sănătății, domnul Eugen NICOLAESCU, solicitând audiență în legătură cu noua variantă a legii sănătății. Delegația a fost primită în audiență în ziua de 05.12.2013 de dl. Rucăreanu ION MIRCEA, consilier al ministrului sănătății căruia i-a prezentat propunerile noastre și i-a înaintat un document scris;
3. În ziua de 10.12.2013 ANCMRR s-a adresat domnului viceprim-ministru Gabriel OPREA, președinților comisiilor juridice de sănătate și apărare din Camera Deputaților și Senatul României, solicitând sprijin pentru susținerea propunerilor ANCMRR la noul proiect al legii sănătății;
4. În data de 13.12.2013 o delegație condusă de președintele ANCMRR a fost primită în audiență la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. de către Directorul general adjunct, relații cu furnizorii, Domnul dr. Marian BURCEA, căruia ia prezentat propuneri concrete referitoare la asistența medicală a cadrelor militare în rezervă și în retragere și a membrilor familiilor acestora precum și a modului de asigurare cu medicamente.
5. ANCMRR a înaintat Direcției Medicale a M.Ap.N. propuneri de modificare și completare a Instrucțiunilor M.110/2010, propuneri ce au rezultat în urma Conferinței Naționale din noiembrie 2013.
Vă asigurăm că vă vom aduce la cunoștință toate problemele de interes în acest domeniu.

PREȘEDINTELE A.N.C.M.R.R..,,Alexandru Ioan Cuza”
General (r) prof.univ.dr.//Mihai ILIESCU//

Previous Article
Next Article