COMUNICAT Nr.31 din 07.11.2013

În ziua de 6 noiembrie 2013 a avut loc la Centrul de Cazare, Tranzit și Reprezentare al Miniterului Apărării Naționale – Haiducului, cea de a VII-a Conferință Națională a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” provenite din activitate în M.Ap.N. (A.N.C.M.R.R.).
La această importantă activitate au participat ca invitați reprezentanți ai instituției Prezidențiale, Guvernului României, Academiei Române, Ministerului Apărării Naționale, Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, președinții asociațiilor similare din Sistemul Național de Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și Consilierii Seniori și cei peste 120 de delegați ai filialelor județene ale ANCMRR.
Conferința a analizat activitatea desfășurată de Biroul Permanent Central, Consiliul Director și filialele județene având la bază materialele prezentate de președintele ANCMRR, Gl. (r) prof.univ.dr. Mihai ILIESCU, de Comisia de analiză a respectării prevederilor statutului Asociației și de Comisia de Cenzori. De asemeni s-a stabilit și strategia pentru optimizarea și eficientizarea activității ANCMRR pentru perioada 2013 – 2017.
În final, Conferința a ales organele de conducere ale ANCMRR pentru următorul mandat de 4 ani. În funcția de președinte al ANCMRR a fost reales Dl. Gl. (r) prof.univ.dr. Mihai ILIESCU.
Toate materialele prezentate în cadrul Conferinței vor fi publicate într-un număr special al revistei ,,Rezerva Oștirii Române”.
Aprecierea unanimă a participanților a fost că lucrările Conferinței Naționale ale celei mai reprezentative asociații a cadrelor militare în rezervă și în retragere provenite din M.Ap.N. s-au desfășurat într-un spirit camaraderesc și constructiv în conformitate cu deviza ,, PATRIE-ONOARE-DEMNITATE”.
BIROUL PERMANENT CENTRAL

Previous Article
Next Article