COMUNICAT Nr. 2 din 22.02.2021

          În conformitate cu prevederile Cap.VII ale Statutului și obiectivele planurilor de relații internaționale ale ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” au fost puse în practică, încă din 2018 procedurile de afiliere a Asociației noastre la structuri asociative de factură internațională ale rezerviștilor militari din spațiul euro-atlantic.

          În acest sens, în baza solicitărilor oficiale de afiliere și de reprezentare a României, semnate de președintele ANCMRR și adresate președințiilor italiană – 2019 și belgiană – 2021 ale Confederației Interaliate a Ofițerilor de Rezervă Medici – CIOMR (structură asociativă cu reprezentare din țările NATO, NATO- PfP și partenere, care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale NATO), a avut loc la 26 ianuarie a.c., în cadrul unei Consfătuiri virtuale de urgență a Comitetului Executiv și Biroului Permanent ale CIOMR prezentarea asociațiilor, respectiv: ANCMRR și Asociația Medicilor și Farmaciștilor Ofițeri de Rezervă – AMFOR și susținerea solicitării de afiliere de către reprezentantul celei dintâi.

          Consfătuirea din ianuarie a propus ca decizia de reprezentare a României în CIOMR și afiliere la aceasta să fie consfințită prin votul Consfătuirii virtuale de Iarnă a CIOMR din perioada 19 – 21 februarie a.c.

          În data de 19 februarie 2021, în cadrul Consfătuirii CIOMR, după analizarea documentelor trimise și audierea prezentării făcute de partea română, vicepreședintele SUA al CIOMR, susținut de reprezentanții Germaniei și Marii Britanii au propus Comitetului Executiv să aprobe solicitarea României de aderare la  Confederație, ca membru cu drepturi depline. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi de către cei 22 membri ai Comitetului.

          Începând cu această dată, 19 februarie 2021, România este reprezentată la CIOMR de către AMFOR prin ANCMRR. Până la Congresul de vară al CIOMR, din iunie 2021, la Atena, vor fi definitivate și parafate documentele oficiale de afiliere, respectiv Acordul și protocoalele tehnice, între conducerile CIOMR și ale asociațiilor noastre.

          Este primul demers reușit de accedere la  structuri asociative de factură internațională ale rezerviștilor militari, după aderarea României la NATO.

          În marja Acordului ce va fi parafat, ofițerii rezerviști medici  vor putea beneficia de participare și implicare la diverse activități (comunicări științifice, simpozioane, ateliere de lucru – în format virtual, hibrid sau corespondență scrisă -, publicarea de articole de specialitate în media NATO și a CIOMR) în cadrul celor două mari domenii de activitate ale Confederației, respectiv: Medicină operațională și Cercetare științifică medicală.

          De asemenea se va mai putea beneficia de participarea la diverse cursuri și exerciții aplicativ practice de pregătire a personalului medical și nu numai, organizate la nivel interaliat pentru rezerviști și cadre active medici.

          Taxele de afiliere și de participare la diverse activități ale CIOMR sunt asigurate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Apărări Naționale nr. M.161/2018, cu modificările și completările ulterioare.

          Urmare a celor de mai sus vor fi trimise filialelor județene/de sector detalii privind  activitatea de ansamblu a CIOMR, a raporturilor noastre cu aceasta, precum și modalitățile de atragere a cât mai mult personal medical interesat.

          Apreciem ca reușit demersul nostru pentru că întărește postura și reprezentativitatea ANCMRR și AMFOR pe plan internațional.

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE

ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza”

                 Gl.lt (rtr.) // Neculai BĂHNĂREANU //

SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA

Previous Article
Next Article