COMUNICAT  Nr.18 din 07.09.2019

Așa cum v-am informat în data de 13.08.2019, proiectul de OUG de modificare și completare a Legii 223/2015, cu completările și modificările ulterioare, care vizează eliminarea disfuncționalităților și inechităților din sistemul pensiilor militare de stat, proiect inițiat, redactat și promovat de către ANCMRR împreună cu AORR și ROMIL – așa cum se practică de mai mult timp – , discutat și amendat în CCMRR, avizat de către structurile de specialitate din MapN (DGJ, DGFC, CPS), a fost semnat de către ministrul apărării naționale și transmis pentru avize către toate instituțiile ce au în componență personal vizat de obiectul reglementării.

In paralel au fost demarate si continuă acțiunile de informare si mobilizare a tuturor structurilor asociative ale rezerviștilor din Sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, asupra demersului nostru, în vederea implicării lor in emiterea de către instituțiile de care aparțin, în cel mai scurt timp posibil, a unor avize favorabile.

PRESEDINTELE FORUM-ului

Gl.lt.(r.) Neculai BAHNAREANU

COMUNICAT Nr.18 din 07.09.2019

Previous Article
Next Article