COMUNICAT Nr. 17 din 06.12.2016

Dragi Camarazi, membri ai Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere (A.N.C.M.R.R.) „Alexandru Ioan Cuza”.

Ne adresăm vouă, dar şi tuturor rezerviştilor (pensionarilor) militari proveniţi din M.Ap.N. În cadrul Şedinţei lărgite a B.P.C., Aparatului de lucru şi preşedinţii filialelor de sector şi Ilfov s-a subliniat faptul că A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” s-a afirmat constant ca o structură asociativă viabilă, purtătoare a unei îndelungate legitimităţi istorice şi juridice, de utilitate şi notorietate publice,- asumându-şi menirea de a asigura protecţia socială a rezerviştilor şi pensionarilor militari, a tuturor drepturilor acestora, constituţionale şi dobândite prin lege.

S-a demonstrat încă o dată că soluţia pentru rezolvarea problemelor o constituie o relaţionare corectă cu cei care ne pot înţelege şi ajuta, mai ales când avem competenţe limitate legislativ, financiar şi logistic.

În consens, avem o motivație temeinică, să susţinem că, deşi suntem un O.N.G. apartinic, totuşi nimeni şi nimic nu trebuie să ne împiedice să menţinem şi să dezvoltăm relaţii de colaborare cu toate partidele politice, instituţiile centrale şi locale ale statului, cu toţi politicienii şi demnitarii care ne împărtăşesc idealurile şi obiectivele asumate prin STATUTUL Asociației noastre, ne sprijină în demersurile promovate şi care ne dau garanţia că vom avea „uşa deschisă” la aceştia atunci când vom avea nevoie.

                   Dragi camarazi, rezervişti şi pensionari militari

În contextul celor mai sus-menţionate, având în vedere evenimentul politic ce va avea loc în luna decembrie a.c. este obligaţia noastră civică şi camaraderească să vă îndemnăm şi să mobilizăm pe toţi membrii Asociaţiei şi familiilor noastre, pe toţi pensionarii militari să participe la vot. Fiind echidistanţi politic şi nu partizani, să susţinem acele formaţiuni politice şi demnitari care ne-au înţeles nevoile, ne-au rezolvat problemele de interes şi care ne dau garanţia sprijinului de care vom avea nevoie şi în anii următori.

Conducerea centrală a Asociaţiei recomandă candidații P.S.D., pentru a asigura valorizarea în continuare a protocolului de colaborare în vigoare din 01.12.2012, actualizat la 25.11. a.c. şi a valenţelor benefice ambelor părţi semnatare.

                   Dragi rezervişti şi pensionari militari,

Nu putem încheia acest comunicat, fără a reaminti odată cu îndemnul la înţelepciune şi unitate structurală şi de corp, liantul care a unit întreaga armată română în decursul istoriei şi care ne uneşte şi acum, în cuget şi simţiri, este Jurământul Sfânt faţă de ŢARĂ şi NEAM şi anume:

„Jur credinţă patriei mele ROMÂNIA,

Jur să-mi apăr ţara chiar cu preţul vieţii,

Jur să respect Constituţia, legile ţării şi regulamentele militare.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu”

Acest jurământ nu poate fi ignorat sau anulat, ci trebuie să fie punctul de plecare al oricărei dezbateri sau măsuri referitoare la obligaţiile şi drepturile celor care fac parte din Armata Română cu cele două componente de bază – Armata Activă şi Armata de Rezervă.

Tuturor sincere felicitări şi urări de sănătate.

Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ocrotească cu GRAŢIA-I DIVINĂ.

BIROUL PERMANENT CENTRAL al A.N.C.M.R.R.

comunicat-nr-17-din-06-12

Previous Article
Next Article