COMUNICAT Nr.  14 din 23.07.2018

În baza Protocolului de Colaborare dintre Universitatea Naţională  de Apărare „Carol I”  şi  Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.) şi conform tradiţiei, în perioada   12 – 13 iulie 2018, o comisie a A.N.C.M.R.R. formată din: preşedinte, general locotenent (r) Neculai  BĂHNĂREANU şi membri: general-maior (r) dr. Marian BUCIUMAN, colonel (r) ing. Ion JOLDEA şi colonel (r) prof.univ. dr. Eugen SITEANU, a evaluat cele mai bune lucrări de masterat ale studenţilor Facultăţii de comandă şi stat major,  Promoţia 121 „CENTENARUL  MARII  UNIRI”, remarcând nivelul ridicat al cunoaşterii normelor doctrinare naţionale şi aliate precum şi experienţa câștigată în teatrele de operaţiuni.

Cu acest prilej a decis oferirea premiului (în valoare de 1000 lei) şi diplomei A.N.C.M.R.R. pentru lucrarea  Consideraţii privind acţiunea brigăzii de vânători de munte pentru executarea apărării pe obiective, în teren muntos-împădurit, în contextul mediului de confruntări contemporane” autor – maior    DUŢOIU  MIHAI.

Pe această cale, Biroul Permanent Central al A.N.C.M.R.R., urează mult succes în cariera militară, performanțe deosebite, împliniri personale şi profesionale tuturor absolvenţilor Promoţiei 121 „CENTENARUL  MARII  UNIRI” a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

BIROUL  PERMANENT  CENTRAL al A.N.C.M.R.R.

Previous Article
Next Article