COMUNICAT Nr.10 din 26.10.2023

            Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezerva și Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (ANCMRR) este membră cu drepturi depline, începând din 2021,  la două structuri asociative de factură internațională aflate sub egida NATO, respectiv Confederația Interaliată a Ofițerilor Medici în Rezervă –CIOMR și Uniunea Asociațiilor Ofițerilor în Rezervă din Europa – Inițiativa Gaminger-Europe (GIE).
            Până în prezent, participarea reprezentanților Asociației noastre și implicit reprezentarea României, în aceste formate, a fost asigurată, prin funcționarea, cu succes, a două „Delegații permanente” ale ANCMRR la CIOMR și GIE, constituite pe bază de voluntariat și competențe profesionale specifice.
            Instituția „Delegațiilor permanente” este generată de calitatea de membru cu drepturi depline la structuri asociative de factură internațională iar funcționarea acestora este supusă  reglementărilor din Statut și practica acestor structuri,  uniforme pentru țările membre.
            Detaliile privind eforturile și succesul reprezentării ANCMRR în acest domeniu v-au fost comunicate prin mijloacele noastre specifice (a se vedea și ultimul Comunicat nr. 8 de pe site-ul ANCMRR).
            Mecanismul de funcționare și de reprezentare a celor două  „Delegații permanente”, în conformitate cu cele enunțate mai sus,  a fost reglementat prin Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF), anexe la ROF-ul Asociației noastre.
            În temeiul acestor ROF-uri, delegațiile la cele două structuri au avut mandat de funcționare de minimum doi ani.
            În acest context este necesar să reconstituim/reconfigurăm și/sau completăm componența Delegațiilor noastre la cele două structuri asociative de factură internațională.
            Pentru aceasta vă supunem atenției următoarele:
–        Delegațiile permanente sunt constituite din membri ai ANCMRR care consimt, pe bază de voluntariat și fără pretenții suplimentare față de statutul de membru al ANCMRR, să se implice în planificarea, organizarea, relaționarea, desfășurarea și participarea la activitățile internaționale sau la nivel național în conformitate cu Statutele și  agendele CIOMR și GIE;
–        Delegațiile permanente ale ANCMRR, astfel constituite din ofițeri și/sau subofițeri sunt entități cu autonomie managerială și de gestionarea fondurilor alocate prin prevederile Ordinului Ministrului Apărării nr. M.161/2018, cu completările și modificările ulterioare, privind participarea membrilor acestora la activitățile internaționale sau la nivel național,  organizate de către CIOMR și GIE;
–        Membrii Delegațiilor permanente pot fi ofițeri sau subofițeri activi, în rezervă, membri ai   ANCMRR, ai Asociației Medicilor și Farmaciștilor Ofițeri în Rezervă – AMFOR, ai tuturor asociaților cu care  ANCMRR are raporturi de cooperare;
 –        Calitatea de membru al delegației presupune, în principal, grad de nivel maxim general de brigadă pentru șeful delegației, cunoștințe bune și foarte bune de limba engleză sau o altă limbă de circulație internațională, experiență în relaționare internațională și eventual standarde NATO,  cunoștințe IT, inclusiv tehno-redactare. În cazul delegației la CIOMR, cel puțin un membru să aibă pregătire medicală de orice natură;
–        Compunerea, de principiu, a Delegației permanente cuprinde șeful delegației, locțiitorul acestuia, secretarul organizatoric și 2 la 3 membri;
–        Delegațiile permanente pot asigura, prin sistemul de relaționare cu CIOMR și GIE participarea reciproc avantajoasă și a altor persoane și/sau  personalități cu expertiză în varii domenii, funcție de tematica evenimentului organizat (ex. dezbaterile în Comitetul pentru Cercetare Științifică Medicală sau Medicină Operațională ale CIOMR), cu asigurare financiară în conformitate cu reglementările în vigoare;
–        Delegațiile ANCMRR astfel constituite și aprobate sunt comunicate la conducerile executive ale CIOMR și GIE pentru oficializarea reprezentării. 
   Pentru constituirea/reconfigurarea/completarea Delegațiilor ANCMRR vă rugăm să se comunice membrilor filialelor noastre, susținătorilor, simpatizanților etc.  următoarele:
–        Departamentul Relații Internaționale și Departamentul Resurse Umane ale ANCMRR solicită Filialelor să lanseze procesul de identificare și selecție a doritorilor să facă parte din cele două Delegații permanente cu accentul pe identificarea ofițerilor/subofițerilor medici trecuți în rezervă sau celor în rezervă; Termen 15.01 2024;
–        Doritorii astfel identificați, președinții de Filiale vor comunica acordurile  lor pe care  le vor centraliza și trimite la Departamentul Resurse Umane în vederea selecției cu recomandările dumneavoastră; Termen 20.01.2024;
–        Departamentul Relații Internaționale va face selecția finală și încadrarea pe funcțiile celor două Delegații permanente;
–        Compunerea astfel   realizată va fi supusă aprobării Biroului Permanent Central la proxima ședință a BPC din 2024.
      Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați departamentelor de resort din cadrul aparatului central de lucru al ANCMRR.

Președintele  Asociației Naționale a Cadrelor Militare
 în Rezerva și în Retragere “Alexandru Ioan Cuza
                                  General-locotenent (rtr.) // Neculai BĂHNĂREANU //

Previous Article
Next Article