Comunicat Nr.10 din 18.12.2021

Atașăm Monitorul Oficial al României Nr 1202 care  cuprinde :

OUG Nr.130. — Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

      Pentru rezerviștii militari prezintă interes articolele de mai jos:

SECȚIUNEA a 3-a

„Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din pensii, precum și în cazul persoanelor aflate sub protecția sau în custodia statului”

 Pagina 10

       16. După articolul 1572 se introduce un nou articol, articolul 1573, cu următorul cuprins:

„Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a1)

    Art. 1573. — Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din pensii, o reprezintă partea ce depășește suma lunară de 4.000 lei, pentru fiecare drept de pensie.”

Pagina 16

Art. XLV. — (1) Prin derogare de la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2022, pensiile militare de stat ale căror cuantumuri brute aflate în plată la 31 decembrie 2021 sunt de până la 2 500 lei inclusiv se indexează cu 10%, din oficiu.

(2)   Începând cu 1 ianuarie 2022, pensiile militare de stat ale căror cuantumuri brute aflate în plată la 31 decembrie 2021 sunt mai mari de 2.500 lei se indexează potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

(3)  În cazul indexării cuantumurilor pensiilor militare de stat potrivit alin. (1) și (2) pentru pensiile stabilite conform art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.  60  alin.  (2)  și  (3)  din  Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.”

Previous Article
Next Article