C O M U N I C A T din 09.04.2013

                Dragi camarazi, membrii ai ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”

             Vă aducem la cunoştinţă că în ziua de 08.04.2013, Asociaţia, reprezentată de Gl.(r) dr.Mihai Iliescu  – preşedinte, Gl.mr.(r) ing.Vasile Domnu – vicepreşedinte şi cdor (r) Constantin Alexandru – şef serviciu juridic, s-a întâlnit la sediul Parlamentului cu  Domnul Deputat Ion MOCIOALCĂ, preşedintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională.

Problema prioritară a discuţiilor a constitut-o revenirea pensiilor militare diminuate prin recalculare şi revizuire potrivit Legii 119/2011 şi OUG 1/2011 la cuantumul lunii decembrie 2010.

Întâlnirea s-a desfăşurat într-o atmosferă camaraderească, de respect al segmentului socio-profesional cel reprezintă rezervistul (pensionarul) militar şi de solicitudine maximă faţă de nevoile Asociaţiei, ca structură reprezentativă şi de utilitate publică a cadrelor militare în rezervă şi în retragere provenite din M.Ap.N.

Având înţelegerea şi sprijinul Conducerii Alianţei Centru Stânga (PSD + UNPR), a domnilor Victor PONTA – prim-ministrul Guvernului României şi a domnului Gabriel OPREA – viceprim ministru, vă asigurăm stimaţi camarazi că proiectul de lege va fi aprobat în Camera Deputaţilor – Cameră Decizională şi va fi înaintat spre promulgare Preşedintelui României într-un timp mai scurt decât cel prevăzut pentru o procedură normală.

Aşteptările noastre de aplicare a noii legi nu vor depăşi luna iunie când va avea loc şi o rectificare bugetară pentru anul în curs.

Menţionăm că în cadrul discuţiilor s-a solicitat şi sprijinul pentru promovarea iniţiativelor legislative anterioare, abandonate în anul 2012. Ne referim la legea structurilor asociative a cadrelor militare în rezervă şi în retragere provenite din M.Ap.N şi eliminarea „sintagmei de cadru militar în retragere” din legea Statutului Cadrelor Militare – Legea 80/1995 – asupra cărora s-a găsit înţelegere de soluţionare în perioada ce urmează.

Asociaţia rămâne în contact direct cu Domnul Deputat Ion MOCIOALCĂ – preşedintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională iar Biroul Permanent Central va aduce la cunoştinţa tuturor  filialelor toate problemele de interes.

Cu preţuire camaraderească

BIROUL PERMANENT CENTRAL

Previous Article
Next Article