Biroul Permanent Central

PLANUL  DE  RELAȚII  INTERNAȚIONALE  AL  ASOCIAȚIEI  NAȚIONALE  A  CADRELOR  MILITARE  ÎN  REZERVĂ  ȘI  ÎN RETRAGERE  ,,Alexandru Ioan Cuza”  PE ANUL 2015

În baza aprobării Biroului Permanent Central, pentru o mai bună cunoaştere a activităţii de relaţii internaţionale a ANCMRR, precum şi pentru armonizarea obiectivelor acestei activităţi la nivelul întregii asociaţii, vă informăm, în siteză, cu câteva elemente ale Planului de relaţii internaţionale pe 2015.

SCOP: Promovarea imaginii, tradiților și valorilor perene ale Armatei Române, menținerea și dezvoltarea relaților de prietenie deja statornicite cu armatele și structurile asociative din țările aliate și prietene precum și multiplicarea și diversificarea acestor realții în conformitate cu obiectivele politicii externe și interesele statului român

OBIECTIVE:

  1. Asigurarea continuității, dezvoltării și întăririi relațiilor de prietenie și încredere cu structurile asociative din țările NATO și UE, deja statornicite, acordând prioritate celor cu țările vecine și de natură specifică, aparte, cu cele similare din Republica Moldova;
  2. Configurarea unei componente internaționale multilaterale cu ocazia evenimentelor aniversare ale ANCMRR, prin participarea  reprezentanților structurilor asociative cu care, până în prezent, Asociația noastră are statornicite relații continui și intrumentele juridice aferente dezvoltării și diversificării contactelor bilaterale în interes reciproc, astfel: R. Moldova, R.Turcă, Bulgaria, Serbia, R. Italiană, Slovenia, R.Ungară, Polonia si R.F. Germania ( a se vedea NOTA de la subsolul planului).
  3. Identificarea, stabilirea de contacte, schimburi de informații și modalități de conlucrare cu structuri asociative similare din spațiul de interes strategic al României și al armatei sale;
  4. Studierea, identificarea și stabilirea oportunității și a modalităților de apropiere, contactare și relaționare cu structurile asociative de factură internațională, interaliată și regională în măsura în care statutele și obiectivele acestora sunt compatibile cu statutul ANCMRR;
  5. Cunoașterea activității desfășurate de structurile asociative în domeniile: social, al condițiilor de trai, probleme organizatorice și de conducere a filialelor, legislației privind drepturile și obligațiile cadrelor militare în rezervă și în retragere, preocupărilor pe linia cultivării tradițiilor, a educației patriotice;
  6. Sprijinirea și coordonarea filialelor și a subfilialelor în inițierea, derularea și dezvoltarea contactelor internaționale cu structuri asociative similare locale din strainătate.

Planul de relaţii internaţionale al ANCMRR este structurat pe trei capitole astfel:

capitolul 1: derularea activitaților internaționale la nivel central,

capitolul 2: derularea activităților internaționale la nivel local

capitolul 3: activități protocolar-diplomatice.

Pe ansamblul anului 2015, la nivel central şi nivel local au fost planificate a se desfăşura un total de 36 activităţi, cu 12 mai mult decât în anul precedent. Este important de subliniat că filiale din judeţe care nu sunt limitrofe cu tările vecine României au negociat şi agreat desfăşurarea de activităţi în comun sau la reciprocitate cu structuri asociative străine (excursii, participarea la ctivităţi culturale şi sportive, evenimente comemorative etc). Menţionăm aici filialele Sector 5 Bucureşti, jud. Dolj şi jud. Mehedinţi.

Biroul Permanent Cenral a constatat cu satisfacţie că în ultima perioadă se manifestă un curs ascendent al activităţii de relaţii internaţionale, în special la nivelul filialelor locale, fapt ce ne confirmă justeţea obiectivului din noua strategie a ANCMRR cu privire la acest domeniu precum şi corectitudinea viziunii de a plasa centru de greutate al derulării relaţiilor internaţionale la nivel local.

La nivel central efortul se va concentra pe realizarea obiectivului nr. 2 al planului.

Planul de relaţii internaţionale este parte integrantă al Planului cu principalele activităţi al ANCMRR şi a fost aprobat de către Biroul Permanent Central în şedinţa sa ordinară din 27 februarie 2015.

Pentru desfăşurarea activităţilor cuprinse la capitolul 2 s-a comunicat în scris, punctual pentru fiecare filială judeţeană sau de sector, precizările Departamentului Relaţii Internaţionale şi aprobarea Biroului sub semnătura preşedintelui ANCMRR.

Departamentul Relaţii Internaţionale urează succes şi multe reuşite camarazilor care vor organiza şi participa la activităţile internaţionale pe 2015.

Șeful Departamentului Relații Internaționale

Gl.mr.(r) dr.//Marian BUCIUMAN//

 

Previous Article
Next Article