ANCMRR ,,Alexandru Ioan Cuza” Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A SUBFILIALEI LIPOVA

Joi, 21.02.2019, a avut loc la Centrul Recreativ Lipova (fosta Casă a Armatei), adunarea generală anuală a Subfilialei Lipova a A.N.C.M.R.R.

Președintele Subfilialei, col.(r) Ion Nedelcea, a dat citire Raportului de activitate pe anul 2018, din care a reieșit faptul că asociația rezerviștilor militari din al doilea oraș al județului Arad a avut o activitate densă, axată pe programul săptămânal de la sediu și pe cinstirea eroilor neamului și a momentelor importante din istoria patriei și a armatei române. Militarii lipovani au rămas singurii reprezentanți ai instituției militare din acest oraș – cândva o importantă garnizoană în partea de vest a țării – astfel că, la toate ceremoniile aniversare sau comemorative, subfiliala colaborează îndeaproape cu autoritățile locale, iar membrii participă în număr mare la toate festivitățile.

Din Raportul cenzorului, prezentat de col. (r) Lucaci Alexandru, reiese faptul că banii subfilialei sunt bine chivernisiți, cotizațiile se strâng în procent apropiat de 100% și că sunt disponibilități pentru finanțarea acțiunilor proprii. Un neajuns semnalat este acela că nu s-a muncit suficient pentru atragerea procentului de 2% din impozit de la cât mai mulți membri.

În cuvântările care au urmat s-a scos în evidență necesitatea ralierii depline a tuturor rezerviștilor militari la acțiunile intreprinse de conducerea centrală a A.N.C.M.R.R., pentru ca armata activă și rezerva să nu mai fie neglijate de politicieni, iar factorii decidenți să țină seama de nevoile operative ale unităților, de  drepturile legale ale militarilor în activitate, în rezervă și în retragere.

Din partea Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad a participat o numeroasă delegație, camarazii arădeni fiind primiți cu bucurie în mijlocul lipovanilor.

A urmat masa festivă, ocazie de depănare a amintirilor din anii de activitate, dar și de planuri comune pentru anul 2019.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

Previous Article
Next Article