A.N.C.M.R..R. FILIALA DOLJ – MIHAI VITEAZUL – CRAIOVA

,AM  CINSTIT  EROII  DE  LA  MĂRĂŞEŞTI”

Cu  ocazia  zilei  de  25  mai  ,,Ziua  Eroilor”,  Asociaţia  Naţională  Cultul  Eroilor  Regina-Maria,   Filiala Dolj  ,,Fraţii  Buzeşti”,  împreună  cu  filiala  Dolj ,,Mihai  Viteazul” a  A.N.C.M.R.R  a  organizat  şi  desfăşurat  în  perioada  24-25  mai  o  călătorie  cu  tema: ,,PE  URMELE  EROILOR  DIN  PRIMUL  RĂZBOI  MONDIAL”.

Activitatea  a  fost  iniţiată  de  B.P.  al  Filialei  Dolj  ,,Fraţii Buzeşti”  al  Asociaţiei  Cultul  Eroilor,  organizator  d-nul  col. (r) Florescu  Marinel,  cu  sprijinul  Primăriei  Craiova  care  a pus   la  dispoziţia  celor  două  filiale  resurse  financiare  pentru  închirierea  unui  autocar  pe  itinerariul   Craiova – Piteşti – Câmpulung – Braşov – Focşani – Mărăşeşti.

Delegaţia  a  fost  condusă  de  d-nul  G-ral  de  bg.(r) Băluţă  Dumitru.

Pentru  activitatea  de  logistică  s-a  ocupat  d-nul  col. (r) Zănescu  C-tin în  colabo-

rare  cu  structura  militară  a  garnizoanei  Focşani.

În  prima  zi  a  călătoriei  am  vizitat  MAUSOLEUL  DE  LA  MATEIAŞ  din  Cîmpulung-Muşcel.  Acest  obiectiv  reprezintă  mărturia  de  jertfă  a  ostaşilor  şi ofiţerilor  români  care  au  luptat    în  primul  război  mondial  pe  meleagurile  argeşene.  Cu  ocazia  acestui  eveniment  în  interiorul  acestui  mausoleu,  am  asistat  la  o  simulare  electronică  a  unei  bătălii  pentru  oprirea  înaintării  armatei  germane  şi  apărarea  trecătoarei  RUCĂR-BRAN.  În  continuare,  am  vizitat  Muzeul  cu  tehnică  de  luptă  şi  uniforme  militare  ale  Armatei  Române  din  primul  război  mondial.

Seara,  am  ajuns  în  garnizoana  Focşani,  unde  am  fost  cazaţi  la  Căminul  Militar,  am  vizitat  câteva  obiective  istorice  din  oraş,  îndrumaţi  de  preşedintele  filialei  Focşani  a  A.N.C.M.R.R.,  am  servit  masa  urmând  ca  în  dimineaţa zilei  de  25  mai  să  ne  indreptăm  spre  Mărăşeşti.

La  Mărăşeşti,  la  Mausoleu  am  participat  împreună  cu  oficialităţi  locale,  un  pluton  de  militari , la  un  ceremonial  religios  şi  militar,  urmat  de  depunere  de  coroane  de  flori  în  memoria  celor  căzuţi  în  luptele  de  la  Mărăşeşti.  Un  grup  de  elevi  a  prezentat  un  moment  artistic  prin  regizarea  unei  piese  de  teatru  după  poezia  ,,PENEŞ  CURCANUL” ;  s-a  trecut  la  apelul  celor  căzuţi  pe  câmpul  de  luptă, s-a  prezentat  onorul,  după  care  s-a  trecut  la  vizitarea  interiorului  mausoleului,  cu  criptele  individuale  şi  comune  ale  ostaşilor,  cu  rămăşiţele  pământeşti  a  celor  5073  de  ostaşi  şi  ofiţeri  printre  care  şi  fetiţa  eroină  MĂRIUCA  ZAHARIA.

Piatra  de  temelie  a  mausoleului  a  fost  aşezată  la  data  de  6  august  1923.  În  vara  anului  1924,  a  început  reintroducerea  osemintelor  ostaşilor  şi  ofiţerilor  căzuţi  pe  câmpul  de  luptă  în  criptele  mausoleului.  În  septembrie  au  fost  depuse  în  sarcofagul  central  rămăşiţele  pământeşti  ale  generalului  EREMIA  GRIGORESCU,  comandantul  Armatei  Române  din  timpul  luptelor  de  la  Mărăşeşti.

La  27  septembrie  1924  a  avut  loc  solemnitatea  inaugurării  criptelor  în  prezenţa  REGINEI  MARIA.  După  102  ani  s-au  reluat  lucrările  de  zidire  a  cupolei  monumentului,  cunoscută  sub  numele  de  CUPOLA  GLORIEI  ale  cărei  basoreliefuri  au  fost  sculptate  de  Ion  Jalea  şi  Corneliu  Medrea,  în  timp  ce  fresca  din  interior  a  fost  pictată  de  Eduard  Săvulescu.

La  18  septembrie  1938  în  prezenţa  regelui  CAROL  al  II-lea  şi  a  unui  numeros  public  s-a  desfăşurat  ceremonia  de  inaugurare  a  MAUSOLEULUI  pe  al  cărui  frontispiciu  stă  scris  ”ÎNTRU  SLAVA  EROILOR  NEAMULUI”  şi  numele  localităţilor  unde  s-au  purtat  principalele  bătălii  de  pe  Frontul  Românesc.

La  întoarcerea  în  garnizoana  Craiova  pe  drumul  naţional  Piteşti  –  Slatina,  în  localitatea  COLONEŞTI  jud.  Olt,  am  făcut  un  scurt  popas  la  Statuia  Eroului  aviator  ALEXANDRU  ŞERBĂNESCU,  unde  d-nul  g-ral  bg. Băluţă  Dumitru  ne-a  făcut  o  scurtă  prezentare  a  faptelor  de  vitejie  ale  acestuia.

Pentru  reuşita  acestei  călătorii  de  documentare,  mulţumim  tuturor  factorilor  care  s-au  implicat  şi  sperăm  să  mai avem  parte  de  asemenea  călătorii  de  documentare.

Imagini excursie

Previous Article
Next Article