Prima pagină » Conducerea ANCMRR

Conducerea ANCMRR

Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Conferinţa Naţională, care se convoacă la interval de patru ani. În intervalul dintre Conferinţele Naţionale, organul de conducere al Asociaţiei este Consiliul Director, care se convoacă anual, între Conferinţele Naţionale. Preşedintele Consiliului Director este şi preşedintele Asociaţiei, precum şi al Biroului Permanent Central. Conducerea curentă a Asociaţiei, între şedinţele Consiliului Director, este asigurată de Biroul Permanent Central, care se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar. Conducerea şi rezolvarea problemelor curente este asigurată de Preşedintele Asociaţiei, ( înlocuitorul legal ), care are dreptul de a emite decizii.
În ziua de 6 noiembrie 2013 a avut loc cea de a VII-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, care a ales, conform prevederilor statutare, în funcţia de preşedinte al Asociaţiei pe dl. General (r) prof.univ.dr. MIHAI ILIESCU.
Conferinţa Naţională a ales Consiliul Director al Asociaţiei, Comisia de analiză a respectării prevederilor Statutului și Comisia de Cenzori. Președinte al Comisiei de analiză a respectării prevederilor Statutului a fost ales dl. gl.bg.ing. (r) GÂRLEA GHEORGHE, iar în funcția de președinte al Comisiei de Cenzori dl.gl.bg. (r) CIOCÂRLAN MIHAIL.

Consiliul Director al Asociaţiei , în prima sa ședință, a ales Biroul Permanent Central compus din: prim-vicepreşedinte – gl.lt.(r) DUMITRESCU VICTOR , vicepreşedinți:   gl.lt.(r) ZECA CONSTANTIN, gl.mr.(r) ing.DOMNU VASILE, Gl.bg.(r) dr.CREŢU GHEORGHE, col.(r) TRAŞCĂ ION, gl.mr.(r) BUCIUMAN MARIAN, gl.mr.(r) MIHĂLCIOIU CONSTANTIN, membri: gl.mr.(r) DRĂGUŞIN ION, gl.mr.(r) MOROIANU VASILE,  c-dor (r) ALEXANDRU CONSTANTIN, col.(r) NEAGU AUREL, col.(r) BELGIU NICOLAE, gl.bg.(r) ENEA GHEORGHE, gl.bg.(r) PANĂ ION, gl.mr.(r) COJOCARU CONSTANTIN .

Biroul Permanent Central a aprobat organigrama aparatului central de lucru al A.N.C.M.R.R. şi persoanele care îndeplinesc funcţiile prevăzute în organigramă.