Prima pagină » Conducerea ANCMRR

Conducerea ANCMRR

Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Conferinţa Naţională, care se convoacă la interval de patru ani. În intervalul dintre Conferinţele Naţionale, organul de conducere al Asociaţiei este Consiliul Director, care se convoacă anual. Preşedintele Asociaţiei este şi preşedintele Consiliului Director  precum şi al Biroului Permanent Central. Conducerea curentă a Asociaţiei, între şedinţele Consiliului Director, este asigurată de Biroul Permanent Central, care se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar. Conducerea şi rezolvarea problemelor curente este asigurată de Preşedintele Asociaţiei, (înlocuitorul legal), care are dreptul de a emite decizii.

În ziua de 21noiembrie 2017  a avut loc cea de a VIII-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, care a ales, conform prevederilor statutare, în funcţia de preşedinte al Asociaţiei pe dl. general locotenent (r) NECULAI  BĂHNĂREANU

Conferinţa Naţională a ales Consiliul Director al Asociaţiei și Comisia de Cenzori.

Consiliul Director al Asociaţiei , în prima sa ședință, a ales Biroul Permanent Central compus din: prim-vicepreşedinte – gl.fl.aer.(r) CONSTANTIN CONSTANTINEANU  ; vicepreşedinţi – gl.lt.(r) CONSTANTIN ZECA, gl.lt.(r)  VIOREL  ANGELESCU, gl.mr.(r) ing. VASILE DOMNU, gl.mr.(r) MARIAN BUCIUMAN, gl.bg.(r) dr. GHEORGHE CREŢU, gl.mr.(r) dr. CONSTANTIN MIHĂLCIOIU, col.(r) TRAŞCĂ ION; consilier – gl.lt.(r) VICTOR DUMITRESCU; membri – gl.bg.(r) PANĂ ION,  gl.bg.(r) AUREL-CORNEL  VAIDA,  gl.mr.(r) VASILE MOROIANU, gl.bg.(r) VASILE  ILIEŞ, gl.bg.(r) MARIN  CHIOŢEA,  col.(r) NICOLAE BELGIU, c-dor (r) CONSTANTIN ALEXANDRU, col.(r) MARIAN  GARGAZ, col.(r) ing. MARIN  ANDREI, col.(r) CRISTEA  COSTACHE, lt,col.(r) ADRIAN-IULIAN  DRĂGUŢ

Biroul Permanent Central a aprobat organigrama aparatului central de lucru al A.N.C.M.R.R. şi persoanele care îndeplinesc funcţiile prevăzute în organigramă.