Prima pagină » Activități curente biroul permanent » C O M U N I C A T din 09.04.2013

C O M U N I C A T din 09.04.2013

                Dragi camarazi, membrii ai ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”

             Vă aducem la cunoştinţă că în ziua de 08.04.2013, Asociaţia, reprezentată de Gl.(r) dr.Mihai Iliescu  – preşedinte, Gl.mr.(r) ing.Vasile Domnu – vicepreşedinte şi cdor (r) Constantin Alexandru – şef serviciu juridic, s-a întâlnit la sediul Parlamentului cu  Domnul Deputat Ion MOCIOALCĂ, preşedintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională.

Problema prioritară a discuţiilor a constitut-o revenirea pensiilor militare diminuate prin recalculare şi revizuire potrivit Legii 119/2011 şi OUG 1/2011 la cuantumul lunii decembrie 2010.

Întâlnirea s-a desfăşurat într-o atmosferă camaraderească, de respect al segmentului socio-profesional cel reprezintă rezervistul (pensionarul) militar şi de solicitudine maximă faţă de nevoile Asociaţiei, ca structură reprezentativă şi de utilitate publică a cadrelor militare în rezervă şi în retragere provenite din M.Ap.N.

Având înţelegerea şi sprijinul Conducerii Alianţei Centru Stânga (PSD + UNPR), a domnilor Victor PONTA – prim-ministrul Guvernului României şi a domnului Gabriel OPREA – viceprim ministru, vă asigurăm stimaţi camarazi că proiectul de lege va fi aprobat în Camera Deputaţilor – Cameră Decizională şi va fi înaintat spre promulgare Preşedintelui României într-un timp mai scurt decât cel prevăzut pentru o procedură normală.

Aşteptările noastre de aplicare a noii legi nu vor depăşi luna iunie când va avea loc şi o rectificare bugetară pentru anul în curs.

Menţionăm că în cadrul discuţiilor s-a solicitat şi sprijinul pentru promovarea iniţiativelor legislative anterioare, abandonate în anul 2012. Ne referim la legea structurilor asociative a cadrelor militare în rezervă şi în retragere provenite din M.Ap.N şi eliminarea „sintagmei de cadru militar în retragere” din legea Statutului Cadrelor Militare – Legea 80/1995 – asupra cărora s-a găsit înţelegere de soluţionare în perioada ce urmează.

Asociaţia rămâne în contact direct cu Domnul Deputat Ion MOCIOALCĂ – preşedintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională iar Biroul Permanent Central va aduce la cunoştinţa tuturor  filialelor toate problemele de interes.

Cu preţuire camaraderească

BIROUL PERMANENT CENTRAL