M E S A J cu ocazia ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI


Se împlinesc 94 de ani de când la Alba Iulia, în ziua de 1 Decembrie 1918 s-a desăvârşit într-o atmosferă înălţătoare, cuprinsă până la extaz, prin chibzuinţa matură a unui popor chemat să-şi hotărască soarta, cel mai însemnat act din istoria milenară, dramatică şi eroică a poporului român.

A fost momentul când într-o atmosferă de vibrantă însufleţire patriotică, Marea Adunare Naţională a votat în unanimitate istorică „Declaraţia de Unire cu Ţara”.

Pe bună dreptate, actul istoric de la 1 Decembrie 1918 reprezintă sărbătoarea de suflet a tuturor românilor, un simbol al împlinirii dorinţei de libertate şi unitate a poporului român.

De Ziua Naţională, se impune să rememorăm cu preţuire şi respect glorioasele fapte de vitejie ale eroilor neamului, spiritul de dăruire şi sacrificiu pentru împlinirea unui ideal viu – făurirea Statului Naţional Unitar având la bază unitatea de neam, limbă şi cultură.

Prin acest mesaj, Biroul Permanent Central şi Aparatul său de Lucru îndeamnă pe toţi membri A.N.C.M.R.R. să nu uite lecţia Marii Uniri, să avem permanent exemplul strămoşilor că „ unirea face puterea”, pentru a reuşi să îndeplinim ceea ce ne-am propus având la bază Statutul, principiile şi strategia Asociaţiei. În spiritul acestor cerinţe vă asigurăm că întreaga echipă de conducere a ANCMRR este şi va fi preocupată permanent de găsirea soluţiilor eficiente, în special pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale membrilor noştri şi familiilor acestora.

Biroul Permanent Central şi Aparatul de Lucru vă îndeamnă, ca semn al mândriei de a fi român, să arboraţi Drapelul Naţional, să organizaţi manifestări culturale, să participaţi alături de organele locale la activităţile organizate de acestea pentru a fi alături de toţi românii care sărbătoresc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Îndemnul nostru este unul de unitate, de încredere, de respect în spiritul devizei noastre „Patrie, Onoare, Demnitate”.

La acest ceas sărbătoresc, cu gânduri curate şi sentimente deosebite, adresăm tuturor cadrelor militare în rezervă şi în retragere din Asociaţia noastră şi familiilor acestora, sincere urări de bine, sănătate şi împliniri alături de tradiţionalele felicitări

La Mulţi Ani ROMÂNIA !”

                                „La Mulţi Ani ANCMRR !”

 Biroul Permanent Central ,

 

 

Previous Article
Next Article