Filiala Judeţeană SIBIU ,,General ILIE ȘTEFLEA”

S I M P O Z I O N

TEMA: ARMATA ROMÂNĂ ŞI PERMANENŢA IDEALULUI DE UNITATE NAŢIONALĂ

          Simpozionul a fost organizat de Asociaţiunea Astra Sibiu, în colaborare cu Comanda garnizoanei Sibiu.

În deschiderea simpozionului au fost audiate Imnul Naţional al României şi Imnul Astrei, apoi preotul militar al garnizoanei, Călin Sămărgitan a ţinut un moment religios, după care au avut loc comunicările ştiinţifice după cum urmează:

> Fapte şi acţiuni semnificative ale Oştirii Române pentru pregătirea şi înfăptuirea imperativului unităţii naţionale, de la Mircea cel Bătrân şi până la revoluţia condusă de Horia, Cloşca şi Crişan, – prezentat de lt.col.conf.univ.dr. Aurel RAŢIU

> Participarea Armatei Române la afirmarea şi consolidarea unităţii naţionale în perioada 17841877, – prezentat de lt.col.conf.univ.dr. Lucian ISPAS

> Desăvârşirea formării statului naţional unitar – obiectiv principal al activităţii Armatei Române în perioada 1878-1918 – prezentatde lt. Vlad BERTICI

> Memoria războiului de reîntregire – locuri şi semnificaţii – prezentat de lt.col.(r.)  lect.univ.dr. Ion CIOBANU

> Rolul Armatei Române în făurirea şi consolidarea Marii Uniri din 1918prezentat de col.prof.univ.dr. Alexandru RIZESCU

Moderator: col.(r.).prof.univ.dr. Mircea COSMA

În partea a doua a simpozionului a fost înfiinţată Secţiunea Militară a Asociaţiunii şi ales biroul Secţiunii Astra Militară. Preşedinte col.(r.) prof. univ. Mircea Cosma, vicepreşedinte col.(r.) Constantin Afrim. Membri: general de brigadă prof. univ. dr. Mircea Vladu, col. prof. univ. dr. Constantin Daniel, secretar lt. Vlad Bertici. Preşedinte de onoare al Biroului Secţiunii Astra Militară a fost general de brigadă prof. univ. dr. ing. Ghiţă Bârsan, comandantul garnizoanei şi al Academiei Militare „Nicolae Bălcescu”. După acest moment noul birou al Secţiunii militare Astra a înmânat 35 de carnete de membri ai Asociaţiunii.

În încheierea lucrărilor simpozionului, Ansamblul Coral al Academiei Nicolae Bălcescu a prezentat un regal de colinde, vestind apropierea sărbătorilor de iarnă, iar o parte din cei prezenţi au făcut o fotografie comună.

Înfiinţarea Biroului Secţiunii Militare Astra s-a înscris în reluarea tradiţiilor interbelice, când foarte multe cadre militare au fost membri ai Asociaţiunii Astra Sibiu. Adunarea de constituire a Secţiunii Militare a Asociaţiunii Astra a fost coordonată de prof. univ. dr. Dumitru Acu, preşedinte Asociaţiunea Astra Sibiu.

A consemnat col. (r) Victor Neghină

P1050488

Previous Article
Next Article