Filiala Județeană ARGEȘ „POSADA” a A.N.C.M.R.R.

14 octombrie 2020 – La Biblioteca Publică Albești a avut loc întâlnirea lunară a membrilor Clubului Iubitorilor de Cultură din Argeș și Muscel „Suflet românesc”.

Organizatori:

* Revista „Suflet Românesc” – redactor-șef prof. dr. George Baciu;

* Filiala Județeană Argeș „POSADA” a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – președinte col. ( rtr.) Laurențiu Domnișoru;

* Biblioteca Publică Albești- bibliotecar Marilena Rădulescu.

Din program:

* Lansare de carte. „Articole, eseuri, recenzii”,autor prof.Constantin Voiculescu. A prezentat George Robert Mitrache, redactor-șef revista „Glasul iubirii”.

* În memoriam prof. Cezar Bădescu. Gânduri rostite de prof. dr. George Baciu și invitați.

Prof. dr. George Baciu a deschis întâlnirea prin prezentarea celui de-al doilea volum al lucrării domnului profesor Constantin Voiculescu, ”Articole, eseuri, recenzii”. Domnul profesor face parte dintre personalitățile marcante ale culturii argeșene și, deși se află la o ”vârstă înaintată, mai scrie încă frumos, precis, scurt și la obiect”. Este un fin observator care ”scrie mai bine decât un critic profesionist”, insistând pe o critică constructivă și formatoare, realizată și cu sufletul. El ne arată nu numai ce să scriem, dar și cum trebuie să scriem. Îl felicită pe autor, urându-i să fie sănătos și să continue ”să curețe limba română”, această limbă ce trebuie să fie ”ca un fagure de miere”.

Domnul George Robert Mitrache,redactor-șef al revistei ”Glasul iubirii”, se numără printre discipolii domnului prof. Voiculescu, căruia îi datorează rezultatele bune obținute la Seminarul Teologic. Prezentarea de astăzi a lucrării fostului său profesor reprezintă o onoare. Cartea este o realizare extraordinară care se bucură de un caracter inedit, având concizie, fluiditate, cursivitate, frazeologie, acuratețe lingvistică. Conținutul lucrării demonstrează pregătirea polivalentă a domnului Voiculescu: istoric, scriitor, critic literar. Se ocupă de marii cărturari ai literaturii române, inserând pagini de istorie națională, personalități istorice care au avut un rol important în istoria poporului român. Cartea conține cronici, recenzii ale unor scrieri aparținând unor autori argeșeni contemporani. Domnul Mitrache o consideră o antologie ce trebuie parcursă cu atenție de iubitorii de lectură, sugerând cadrelor didactice să o folosească drept material didactic la orele de curs.

Domnul Marian Ghiță,director al Bibliotecii Municipale Curtea de Argeș, s-a arătat foarte încântat că, în sfârșit, a fost lansată cartea domnului profesor Voiculescu, ”chip luminos al dascălului, al omului de cultură, personalitate de nivel național, cu care ne mândrim”. Domnul profesor ”are o minte foarte bine organizată, ceea ce l-a ținut racordat la viața culturală a orașului”. Este președinte de onoare al Cenaclului ”Nicolae Velea”.

Domnul profesor Constantin Voiculescu și-a prezentat succint cartea pe care tocmai a lansat-o, explicând că ea conține trei mari părți, fiecare având o structură bazată pe lucrări clasice sau contemporane care i-au captat atenția de-a lungul anilor.

”Articole” – conțin viața și activitatea celor mai însemnați scriitori români, care au reprezentat poporul român în lume. Îl dă ca exemplu pe Mihai Eminescu, despre care Mircea Eliade crede că ar salva sufletul românesc în cazul în care un cataclism ar distruge omenirea și undeva ar exista cel puțin o carte de-a poetului nostru fără egal.

”Eseuri” – reprezintă idei privind esența neamului, riscul globalizării, întrebări de genul: ”Cine ne salvează?”, păstrând esența sufletului românesc și ajungând să dorim ”să salvăm ce se poate salva, ca să ne salvăm ca națiune”.

”Recenzii” – prezentări de scriitori contemporani, mai ales din zona Argeșului, pentru a-i stimula, încuraja sau pentru a-i face cunoscuți. În acest sens, dă ca exemplu pe poetul George Baciu care are zeci de cărți publicate, de circulație națională. Asemenea dumnealui, domnul Mitrache. Sunt două personalități ale Argeșului care mențin și perpetuează valorile culturale românești.

2. Domnul profesor George Baciu își arată regretul că ” vremea nu iartă, iar cei care ar merita să fie aici pleacă. Așa cum s-a întâmplat și cu profesorul Cezar Bădescu”. Domnul Baciu face o prezentare biografică a lui Cezar Bădescu, evidențiind caracterul deosebit și autentic al omului și dascălului Cezar Bădescu, enumerând numeroasele activități profesionale și de suflet pe care le-a îndeplinit cu multă dăruire în satul său natal Arefu. Îl numește pe Cezar Bădescu ”un Socrate al vremurilor noastre”, acest ”Dascăl al Satului”, acest ”Domn Director” pe care îl respectau din suflet semenii săi.

Domnul George Mitrache îl elogiază pe profesorul Cezar Bădescu, amintind participarea acestuia la numeroase evenimente culturale, precum și prezența la emisiunea ”Drumul lui Leșe”, uimindu-l pe Grigore Leșe cu impresionanta cultură a tradițiilor românești și arefene.

Doamna Marilena Rădulescu a emoționat pe cei prezenți afirmând că domnul profesor Cezar Bădescu ”va rămâne un părinte pentru noi”. În semn de deosebit respect, a acoperit un scaun cu fotografii reprezentându-l pe Cezar Bădescu în mijlocul oamenilor pe care-i iubea. Locul va fi mărturie a faptului că domnul profesor nu va fi uitat niciodată.

Cornel Stoian, redactor al revistei ”Piatra Craiului” din Rucăr, a vorbit despre desosebitul respect pe care-l poartă domnului Voiculescu, elogiind perioadele de colaborare prodigioasă cu domnul profesor. Pe domnul Cezar Bădescu l-a cunoscut la un post de televiziune, întâlnindu-l apoi la Cenaclu, în Domnești, sau la Curtea de Argeș, și l-a văzut ca pe ”un OM blând și deosebit”.

Au recitat poeme dedicate domnului profesor CEZAR BĂDESCU: Rodica Nicolae, Elena Toteanu, Lidia Manea și Mihaela Ionescu.

Rapsodul popular Grațian Bădescu, foarte afectat de dispariția părintelui său, a mulțumit tuturor pentru cuvintele exprimate și pentru felul în care tatăl lui este apreciat și elogiat.

Întâlnirea a luat sfârșit după un moment de reculegere și după ce domnul George Baciu a înmânat diplome purtând numele ”CEZAR BĂDESCU”, afirmând că „Atâta vreme cât va dăinui revista Suflet Românesc, vor exista și diplome cu numele lui CEZAR BĂDESCU”.

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE ARGEȘ „POSADA”

Colonel ( rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU

Previous Article
Next Article