Filiala Județeană Bistrița Năsăud

Adunarea generală anuală a membrilor Filialei Județene Bistrița Năsăud „General Grigore Bălan”

          Joi, 08 aprilie, anul curent a avut loc Adunarea generală anuală a membrilor filialei județene a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „General Grigore Bălan”. Ordinea de zi a acestei adunări a cuprins 1.Prezentarea activităților pe perioada aprilie 2020 – aprilie 2021. Raport prezentat de colonelul în rezervă Nicolae Pop. 2.Raportul financiar contabil. Raportor colonel în rezervă Daniel Brici. 3.Raportul comisiei de cenzori. Raportor Colonel în retragere Ioan Cordovan.4.Alegerea noilor organe de conducere: președintele filialei județene, Comitetul de conducere al filialei județene; Biroul permanent.

          La adunare au participat: comandantul Brigăzii 81 Mecanizată, domnul colonel Cornel Traian Scurtu, și comandantul Centrului Militar Județean Bistrița Năsăud, colonel Cristian Blaiu.

          Întrucât adunarea s-a desfășurat în condițiile existenței restricțiilor generate de pandemia actuală, COVID 19, s-a stabilit să participe numai 42 de membrii ai filialei județene, reprezentând un participant la patru membri. Pentru realizarea cvorumului necesar

s-au prezentat materialele altor 20 de membrii ai filialei, care și-au exprimat acordul prin semnătură pe bază de tabel, cu toate materialele și proiectele de hotărâri ale adunării. Sala a fost pregătită de personalul Cercului Militar, respectând depărtarea fizică a tuturor participanților. Sigur că da, toți am purtat  masca.

          Colonelul în rezervă Nicolae Pop, a prezentat raportul anual (aprilie 2020 – aprilie  2021) privind activitățile ce s-au desfășurat în conformitate cu Statul Asociației. Apoi au prezentat rapoartele colonel în rezervă Daniel Brici și colonel în retragere Ioan Cordovan.

          Întrucât nu au fost întrebări și discuții s-au supus la vot rapoartele prezentate care au fost aprobate în unanimitate.

          S-a trecut la punctul 4 al Ordinii de zi, respectiv alegerea noilor organe de conducere ale filialei județene Bistrița Năsăud „General Grigore Bălan” ale Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, respectiv alegerea noului Comitet de conducere, format din 31 de membrii și a Biroului Permanent format din 15 membrii, în conformitate cu Normele stabilite prin Statutul Asociației. 

          Prima propunere făcută de colonelul în rezervă Nicolae Pop a fost pentru președintele Filialei județene și anume colonelul în rezervă Ioan Gaftone, unul dintre cele mai apreciate cadre militare, atât cât a fost în activitate cât și în cadrul membrilor Asociației noastre. Supusă la vot propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Colonelul în retragere Nicolae Pop a prezentat propunerile pentru membrii Comitetului director. Cei 31 de membrii au fost aprobați cu unanimitate de voturi. În calitate de prim vicepreședinte a fost propus și aprobat colonel în rezervă Vasile Chioran, ca vicepreședinți au fost propuși și aleși următorii: general de brigadă Iacob Dragoș, colonel în rezervă Tudorel Dragonici și colonel în rezervă Nicolae Pop.   Membrii Comitetului și-au ales Biroul Permanent format din 17 membrii.

          Este de remarcat faptul că adunarea a fost statutară respectându-e în totalitate cerințele restricționărilor legale, iar membrii asociației care nu au putu participa la lucrările adunării și-au exprimat online acordul la toate hotărârile adoptate precum și la materialele adoptate.

          În cuvântul său, noul președinte al filialei județene Bistrița Năsăud „General Grigore Bălan” domnul colonel în rezervă Ioan Gaftone a precizat drumul pe care îl vom urma în vederea creșterii numărului membrilor, realizarea unității de acțiune a tuturor cadrelor militare în rezervă și retragere, conlucrarea cu alte asociații ale cadrelor militare din Ministerul de Interne, Ministerul de Justiție, Serviciul Român de Informații, dar și cu alte asociații care au scopuri comune cu noi.   

          Purtătorul de cuvânt al filialei județene a fost numit colonelul în retragere Dorin Filip. Pentru popularizarea activităților membrilor filialei județene pe siteul acesteia a fost numit colonelul în rezervă Ioan Păduraru.

          Datele de identificare ale purtătorului de cuvânt sunt: Dorin Filip, telefon 0747952583, adresa de e-mail – filip.dorin601@gmail.com

Previous Article
Next Article