Comunicat FORUM

FORUMUL  STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR

DIN SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI

SECURITATE NATIONALĂ

 COMUNICAT

Către membrii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

Structurile asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, ancorate permanent în realitatea cotidiană a societăţii româneşti, sunt preocupate de evoluția răspândirii noului coronavirus.

În aceste circumstanțe, dorim să vă asigurăm pe dumneavoastră și întreaga opinie publică de susținerea noastră deplină pentru măsurile adoptate și efortul depus, până în prezent, de autoritățile abilitate de la nivel central și local.

În același timp ne manifestăm disponibilitatea ca, atât prin capacitatea organizatorică a structurilor centrale și teritoriale, cât și individual, prin membrii tuturor asociațiilor noastre (cu un efectiv de peste 100.000 de cadre militare în rezervă), să sprijinim în forme și modalități adecvate, în principal de tip voluntariat, autoritățile de la nivel central și local în soluționarea unor probleme administrative și de altă natură, ce pot fi convenite de comun acord.

Cu încrederea că demersul se înscrie în efortul general al autorităților Statului Român, structurile asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională își reafirmă necondiționat loialitatea lor față de țară și compasiunea pentru greutățile prin care trec Românii.

PATRIE, ONOARE, DEMNITATE!

Președintele în exercițiu al

Forumului și al Structurilor Asociative Reprezentative ale Rezerviștilor

din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională

(Părți la Acordul-Cadru),

 Președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare

în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”

General-locotenent(r.) //Neculai BĂHNĂREANU//

București 2 aprilie 2020

Comunicat – FORUM

 

 

Previous Article
Next Article