Prima pagină » Arhivă comunicate » SCRISOARE DESCHISĂ din 18. 02.2011

SCRISOARE DESCHISĂ din 18. 02.2011

SCRISOARE DESCHISĂ                                           

din 18. 02.2011

 

Conducerea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere (A.N.C.M.R.R) ,,Alexandru Ioan Cuza” structură asociativă reprezentativă a celor peste 82000 pensionari militari şi ale familiilor acestora, pe fondul amărăciunii profunde şi a nemulţumirii efervescente generate de măsurile abuzive de discriminare negativă a Armatei Române, a segmentului socio-profesional ce-l reprezintă cadrul militar  activ, în rezervă (în retragere) şi pensionarii în plată la Ministerul Apărării Naţionale, ne îngăduim să vă readucem în atenţie poziţia noastră faţă de problematica mai-sus  menţionată.

Noi apreciem că prin desfiinţarea pensiilor militare de stat şi recalcularea acestora :

– NU se recunoaşte specificitatea serviciului militar în România, se eludează total, nejustificat, particularităţile, privaţiunile diverse, specifice profesiei militare şi limitarea sau interzicerea unor drepturi constituţionale prin aplicarea unor legi, ordine şi regulamente militare.

– Se ignoră cu bună ştiinţă faptul că militarii români, în totalitatea lor, astăzi mai mult ca oricând, sunt la acelaşi nivel de competenţă profesională, de pregătire de stat major şi de specialitate, de interoperabilitate şi de probitate morală cu militarii din armatele NATO , – dar, în schimb soldele şi pensile militarilor români sunt în cuantum de 4-6 ori mai mici.                                                         În consens deplin cu menirea asumată prin Statutul Asociaţiei şi potrivit spiritului devizei noastre ,,Patrie – Onoare – Demnitate”,având deplina convingere în înţelepciunea Dumneavoastră şi a tuturor colegilor parlamentari, pentru a ,,dezactiva amorsa” existentă în rândul pensionarilor militari şi familiilor acestora, vă rugăm să pledaţi în Parlamentul României pentru :

1 – Menţinerea CARACTERULUI OCUPAŢIONAL AL PENSIILOR MILITARE DE STAT, instituite în România încă de pe timpul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, prin amendarea Legii 263/2010, referitoare la sistemul unitar al pensiilor, cu un capitol distinct al pensiilor militare de stat sau printr-o lege ocupaţională separată în locul Legii  164/2001.

În acest sens, având în vedere faptul că Legea 119/2010 şi-a încetat efectele la 27.12.2010, iar Legea 19/2000 a fost abrogată prin Legea 263/2010, vă rugăm să daţi OUG Nr. 1/2011 conţinut de act normativ care să întrunească toate elementele juridicţionale ale pensiilor ocupaţionale militare de stat, devenind capitol separat al Legii  263/2010;

2 – Respectarea PRINCIPIULUI DE DREPT AL NERETROACTIVITĂŢII LEGII, în sensul ca pensile recalculate în baza Legii 119/2010 şi a OUG Nr.1/2011 ale căror cuantumuri sunt mai mari prin recalculare se aplică,iar pentru cele mai mici se aplică cuantumul în plată în luna decembrie 2010.

Suntem convinşi că numai printr-un comportament civic demn al zilelor noastre de astăzi şi numai pe cale legală, în Parlamentul României  se pot corecta toate neregulile şi abuzurile săvârşite de Guvern şi recunoaşterea în continuare a Armatei ca pilon de bază al tuturor momentelor istorice şi moderne ale României, la menţinerea prestigiului câştigat de aceasta  de-a lungul vremurilor alături de Biserica Ortodoxă Română în societatea românească.

Cu speranţe îndreptăţite asupra răspunsului Dumneavoastră favorabil, rugăm să primiţi ONORUL NOSTRU OSTĂŞESC.

PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R ,,Alexandru Ioan Cuza”

General (r)  Prof.univ.dr.Mihai ILIESCU