Prima pagină » Arhivă comunicate » PROBLEME PRINCIPALE ale A.N.C.M.R.R. „ALEXANDRU IOAN CUZA” Supuse atenţiei Conducerii ACS. (PSD+UNPR) – Februarie 2013 –

PROBLEME PRINCIPALE ale A.N.C.M.R.R. „ALEXANDRU IOAN CUZA” Supuse atenţiei Conducerii ACS. (PSD+UNPR) – Februarie 2013 –

I. DORINŢA DE A PUNE ÎN FUNCŢIUNE PROTOCOLUL de colaborare şi parteneriat semnat între Alianţa Centru Stânga (PSD+UNPR) şi Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în rezervă şi Retragere (ANCMRR) „Alexandru Ioan Cuza” provenite din Ministerul Apărării Naţionale şi reiterarea principalelor date de identificare ale Asociaţiei
II. PROBLEME PRIORITARE ale ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” care solicită sprijinul ACS (PSD+UNPR).
III. PROPUNERILE ANCMRR pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă.
IV. ESTIMAREA DISPONIBILITĂŢILOR ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” de a acţiona în folosul ACS (PSD+UNPR), conform prevederilor Protocolului de colaborare şi parteneriat în funcţiune.
x
x      x
I. Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, care este persoană juridică română de drept privat,de utilitate publică, fără scop patrimonial, independentă, democratică, apartinică şi non profit, doreşte relaţionarea concretă şi eficientă cu Alianţa de Centru Stânga (ACS), (PSD+UNPR), legitimată prin PROTOCOLUL asumat de ambele părţi.
Motivaţia noastră este determinată pe de o parte că ACS ne recunoaşte idealurile şi dezideratele asumate prin statut, iar pe de altă parte de faptul că am identificat, în formaţiunile politice ce reprezintă Alianţa, oameni politici, personalităţi şi demnitari care se detaşează prin competenţă politică, economică, gândire românească în folosul României şi a poporului român, în general, şi în sprijinul tuturor segmentelor socio-profesionale, inclusiv al celui militar din care fac parte şi cadrele militare în rezervă şi retragere (pensionari militari).
ANCMRR cuprinde în rândurile sale peste 35000 membri în evidenţă şi este organizată în 47 filiale judeţene şi de sector ale Capitalei, cu 8 structuri asociative cu protocol de afiliere şi colaborare şi relaţionează cu toate asociaţiile similare din Sistemul de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, precum şi cu structuri similare din R.MOLDOVA, UNGARIA, BULGARIA, ITALIA, SLOVENIA, CROAŢIA.
Cadrele militare în rezervă (retragere) care dau identitate acestei Asociaţii reprezentative sunt cei care, ca militari în activitate, prin jurământ de credinţă, şi-au asumat onoranta misiune de a fi pavăză la hotarele terestre, aeriene şi maritime ale României cu riscul la nevoie, – până la sacrificiul suprem, au asigurat îndeplinirea obligaţiilor asumate de România la nivelul de competenţă şi interoperabilitate impuse de NATO în perioada de preaderare precum şi în perioada post aderare, pe care o parcurgem şi în prezent.
ANCMRR este recunoscută ca organizaţie cu prestigiu şi reprezentativitate notorii, fiind cooptată în CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICE, având şi un parteneriat la nivel central cu Primăria Sectorului 2 – benefic pentru ambele părţi şi constituie model în continuare pentru relaţionarea cu instituţiile publice ale statului – pentru toate structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă şi retragere.
ANCMRR Reprezintă şi Apără drepturile şi interesele cadrelor militare în rezervă şi retragere, acţionează permanent pentru Protecţia Socială şi asigurarea condiţiilor de stare socială şi de viaţă decente ale tuturor membrilor ei (pensionari militari) şi familiilor acestora.

II. PRIORITĂŢI ale ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”:
1. Problema PENSIILOR în plată şi o eventuală nouă lege a pensiilor militare.
2. GRATUITATEA medicamentelor şi asistenţei sanitare conform Legii organice Nr.80/1995, respectarea drepturilor la refacere şi recreere, eludate de Ministerul SĂNĂTĂŢII şi Casa OPSNAJ ;
3. UTILITATEA PUBLICĂ, calitate dobândită prin Hotărâre de Guvern din 2004, reconfirmată în 2008, a căror facilităţi nu sunt respectate de Ministerul FINANŢELOR PUBLICE în domeniul de competenţă al acestuia ;
4. IMPLEMENTAREA tuturor oportunităţilor identificate în prevederile PROTOCOLULUI (art.4 şi 5) de colaborare şi parteneriat în vigoare din 01.12.2012 în relaţiile cu instituţiile statului la nivel central şi local.
5. PROMOVAREA ÎN GRAD a rezerviştilor, membrii ai ANCMRR.
6. REDIRECŢIONAREA până la 2% din impozitul aplicat pensiilor membrilor ANCMRR către asociaţie;
7. ÎMBUNĂTĂŢIREA PARTENERIATULUI între M.Ap.N. şi ANCMRR
„Alexandru Ioan Cuza”;
8. ATESTAREA JURIDICĂ a asociaţiilor militare existente ca structuri asociative
ale cadrelor militare în rezervă şi retragere provenite din Sistemul de Apărare,
Ordine Publică şi Siguranţă Naţională (idem Legea veteranilor de război)

 • III. PROPUNERILE ANCMRR  pentru soluţionarea problemelor cu care se
  confruntă.
  PROBLEMA 1 :
  – Respectarea principiului neretroactivităţii Legii 119/2010, – menţinerea în
  plată a celor care au înregistrat unele creşteri şi revenirea la nivelul lunii Decembrie 2010 pentru cele diminuate ;
  – Actualele pensii în plată să redevină pensii militare de stat, acestea nu pot fi nici contributive şi nici ocupaţionale ;
  – Supra impozitarea pensiilor actuale sau recalcularea acestora nu este justificată, constituie o încălcare a legislaţiei în vigoare şi ar provoca o amplificare neimaginabilă a acţiunilor în instanţă faţă de M.Ap.N. (Guvernul României);
  – Pentru cadrele apte de muncă, în special cu prioritate pentru cele ce au fost disponibilizate, cu vechime incompletă în muncă, să se aprobe cumulul pensiei militare cu salariul ce l-ar putea obţine ;
  – O eventuală nouă lege a pensiilor militare nu poate avea caracter reparatoriu pentru nimeni, întrucât prin recalculare şi revizuire, nu s-au acordat gratuităţi, toate creşterile au acoperire legală, făcându-se dreptate pentru mai mult de 90% dintre pensionari care au fost frustraţi timp de 22 ani ;.
  – Să punem „capăt” confuziilor, nemulţumirilor şi îngrijorării generate de ultimele intervenţii ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice precum şi de Raportul special al Avocatului Poporului.
  PROBLEMA 2 :
  M.Ap.N. să susţină propunerile ANCMRR adresate Ministerului Sănătăţii şi Casei OPSNAJ, – acesta fiind înştiinţat cu demersul Asociaţiei;
  Acordarea gratuităţii medicamentelor şi asistenţei sanitare sunt prevăzute în Legea Statutului Cadrelor Militare – Nr.80/1995, lege organică, a căror prevederi sunt evitate în ultimii ani.
  PROBLEMA 3 :
  – Să se asigure toate facilităţile dobândite prin calitatea de UTILITATE PUBLICĂ, acordată de Guvernul României din anul 2004, în concret să se permită accesarea unor fonduri de la bugetul de Stat la nivel central şi local care a fost interzisă prin Codul Fiscal modificat în 2007;
  Pe întreaga scară ierarhică a Asociaţiei se desfăşoară munca pe bază de voluntariat, iar relaţionarea pe plan local în unele judeţe cu prefecţii, consiliile judeţene şi cele locale nu sunt suficient de viabile;
  – Se impune ca Ministerul Finanţelor Publice să modifice CODUL FISCAL cu prevederi cu efect reparatoriu pentru toate asociaţiile de utilitate publică.
  PROBLEMA 4:
  – Consultarea ANCMRR în adoptarea unor acte normative şi măsuri administrative care interesează segmentul socio-profesional ce-l reprezintă rezervistul (pensionarul militar) ;
  – Acceptarea a unor consilieri voluntari în Consiliile judeţene şi cele locale din rândul cadrelor militare în rezervă şi retragere care pot contribui în domeniul administrativ, financiar, juridic, medical, cultural artistic şi ştiinţific;
  – Identificarea împreună cu organele locale ale puterii de stat a tuturor oportunităţilor pentru folosirea competenţelor profesionale şi ale probităţii etico-morale ale cadrelor militare în rezervă şi retragere în acţiuni de interes naţional, central şi local ;
  – Colaborarea concretă şi eficientă cu organele abilitate pe întreaga scară ierarhică a responsabilităţilor pentru asigurarea îmbătrânirii active a pensionarilor militari şi familiilor acestora şi pentru statornicia solidarităţii între generaţii.
  PROBLEMA 5 :
  – Promovarea în grad a militarilor în rezervă şi în retragere să fie considerată ca o răsplată (stimulent) morală pentru activitatea desfăşurată şi în cariera post militară activă;
  – Acordarea unor grade în rezervă şi retragere nu aduce prejudicii bugetului de apărare al ţării sau al M.Ap.N.;
  – ANCMRR să fie acceptată la discutarea propunerilor înaintate, pentru a le justifica (susţine).
  PROBLEMA 6 :
  Acceptarea de Ministerul de Finanţe şi Casa de Pensii Sectoriale a M.Ap.N. a redirecţionării a 2% din impozitul aplicat pensiilor militare ale membrilor Asociaţiei către aceasta.
  PROBLEMA 7 :
  – Domnul Ministru al Apărării Naţionale să accepte o întâlnire cu delegaţia ANCMRR pentru a-i prezenta propunerile concrete de îmbunătăţire a parteneriatului instituit prin ordinul M.Ap.N OG 42/din 1991, oferind soluţii şi variante decente.
  PROBLEMA 8 :
  – Sprijinul Guvernului şi în Parlament pentru reluarea în dezbatere a iniţiativei legislative a M.Ap.N, la solicitarea ANCMRR de a se aproba :
  – Legea de organizare şi funcţionare a structurilor asociative ale cadrelor
  militare în rezervă şi retragere din întregul sistem de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
  – Modificarea Legii 80/1995 (Statutul Cadrelor Militare) pentru eliminarea sintagmei de „ Cadru militar în retragere” (motivarea a fost acceptată în comisiile de apărare ale parlamentului).
  IVDISPONIBILITĂŢILE ANCMRR în folosul ACS (PSD + UNPR) – ce pot
  fi îmbunătăţite în urma identificării şi altor oportunităţi.
  – SPRIJIN direct pentru afirmarea legitimităţii, reprezentativităţii, utilităţii şi notorietăţii publice a structurilor organizatorice ale ACS (PSD+UNPR), prin :
  – CULTIVAREA valorilor civice ale statului de drept în societatea civilă participând la acţiunile comunităţilor locale ;
  – PROMOVAREA valorilor fundamentale ale democraţiei, intereselor şi simbolurilor naţionale ale României ;
  – CULTIVAREA tradiţiilor poporului român şi ale armatei, a trecutului glorios naţional şi militar;
  – PARTICIPAREA la educarea tineretului în spiritul dragostei faţă de patrie şi popor, în organizarea unor acţiuni cultural-educartive, sportive şi de agrement;
  – CONTRIBUŢIA la respectarea şi apărarea de către membrii asociaţiei a valorilor morale, ale onoarei şi demnităţii militare şi civice ;
  – PROMOVAREA imaginii României şi Armatei în relaţiile cu organizaţiile similare din străinătate ;
  – PARTICIPAREA LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA unor activităţi (acţiuni) care privesc îndeplinirea scopurilor comune (ACS-ANCMRR).
  x
  x   x
  Conducerea ANCMRR apreciază că toate cele mai sus-menţionate constituie baza de plecare în afirmarea viabilităţii prevederilor PROTOCOLULUI, considerând că acestea pot fi îmbunătăţite în spiritul onoarei şi năzuinţelor membrilor structurile semnatare.
  Asigurăm că ANCMRR în întregul ei va fi în continuare călăuzită şi determinată de virtuţile exprimate prin deviza „PATRIE, ONOARE, DEMNITATE”, vom adopta întotdeauna un comportament demn, civic înaintat, fiind o structură asociativă în care ACS (PSD+UNPR) poate avea încredere.
  Ne exprimăm speranţele îndreptăţite în reuşita reuniunii – fiind de altfel unică în istoria Asociaţiei de la reînfiinţare în 1990.
  PREŞEDINTELE ANCMRR
  General (r)
  Prof.univ.dr.Mihai ILIESCU