Prima pagină » Arhivă comunicate » MESAJ al BIROULUI PERMANENT CENTRAL

MESAJ al BIROULUI PERMANENT CENTRAL

MESAJ al BIROULUI PERMANENT CENTRAL din 24.05.2012

/ EDIT

Biroul Permanent Central al A.N.C.M.R.R.”Alexandru Ioan Cuza” adresează
această comunicare oficială Filialelor structurale, structurilor asociative ale cadrelor
militare în rezervă şi în retragere afiliate şi celor cu care colaborează, precum şi
tuturor membrilor Asociaţiei noastre.

Motivaţia acestui demers o constituie dorinţa sinceră de elucidare a unor puncte de
vedere formalizate la adresa Biroului Permanent Central, a unor acuzaţii de aservire
politică, exprimate prin comentarii unilaterale ale unor filiale, din fericire foarte
puţine ,- în număr de 2 – 3, cu lansarea unor etichetări peiorative şi maliţioase la
adresa colectivului central de conducere.

Au fost lansate acuze chiar şi de „încălcare gravă” a STATUTULUI asociaţiei, de
lipsa de incisivitate a acţiunilor, de neieşire în mass-media televizată precum şi
nealinierea la acţiunile de protest şi de pichetare în stradă a instituţiilor publice
centrale, – Preşedinţie şi Guvern.

Cu responsabilitatea ce ne caracterizează am analizat fenomenul apărut în ultimele
luni şi, concluzionăm cu certitudine că pe fondul de nemulţumire generat de Legea
unitară a pensiilor Nr.263/2010 şi în concret de modalităţile de recalculare (revizuire)
a pensiilor militare (Legea 119/2010, OUG 1/2011), care au determinat scăderea
cuantumului pensiilor militare la un număr de 6000 din cei 76.000 pensionari în plată,
în evidenţa Ministerului Apărării Naţionale, anumite cadre militare în rezervă, din
păcate şi doi preşedinţi de filiale, sub vădita influenţă externă Asociaţiei şi mai ales a
unor structuri asociative nereprezentative şi chiar a unor forţe politice, au relansat
ideea de dezbinare în rândul membrilor A.N.C.M.R.R. şi în final de destructurare a
acestei asociaţii reprezentative pentru cadrele militare (pensionari militari) şi
familiilor acestora.

În acelaşi, timp afirmăm că toate acuzele la adresa Biroului Permanent Central
demonstrează că „autorii” acestora şi „reprezentanţii” nemulţumiţilor nu ţin seama,
cu vădită răutate, de realizările obţinute de A.N.C.M.R.R. în ultimii ani, în domeniul
recunoaşterii legitimităţii istorice – din 1925, a nivelului de reprezentativitate, a
demersurilor şi acţiunilor în domeniul protecţiei sociale, a asigurării drepturilor
consacrate prin CONSTITUŢIE şi dobândite prin Lege, a parteneriatului benefic cu
Ministerul Apărării Naţionale, a sprijinului moral, material şi financiar primit din
partea acestei instituţii publice centrale, precum şi de toate celelalte avantaje obţinute
prin acordarea statutului (calităţii) de utilitate publică şi de toate celelalte multe
rezultate notabile şi notorii înregistrate de Asociaţie.

Considerăm că toate acestea sunt în foarte bună măsură cunoscute şi apreciate
de cea mai mare parte a membrilor A.N.C.M.R.R. cu verticalitate militară, de înaltă probitate

morală, etică şi profesională, cu adevărate sentimente camaradereşti şi care
înţeleg să valorifice toate virtuţile cuprinse în deviza asociaţiei „PATRIE, ONOARE,
DEMNITATE”.

Stimaţi camarazi,
Cu toate că problematica din context va constitui punct de sine stătător al
şedinţei Consiliului Director din acest an, totuşi ne îngăduim să argumentăm sumar
poziţia Biroului Permanent Central adoptată în ultimele luni ale anului 2011 – şi care,
după părerea noastră, constituie „mărul discordiei” pentru acei camarazi plini de
ipocrizie, autointitulaţi ,,radicalişti”.
Înainte de a dezvolta acest aspect dorim să reiterăm esenţa comportamentului
oficial al Biroului Permanent central, şi anume :
– a adoptat şi respectat permanent Hotărârile Conferinţei Naţionale/iunie
2009, ale Consiliului Director din 2009, 2010, 2011 privind modul de exprimare şi
acţiune prin verticalitate militară şi civică, comportament demn – potrivit virtuţilor
cuprinse în Deviza : „PATRIE – ONOARE – DEMNITATE”, manifestând în
permanenţă o atitudine civică conform principiilor eticii, caracteristice statului
democratic şi de drept;
– a respectat în întreaga activitate prevederile Statutului şi în toate
problemele sensibile a consultat şi grupul de consilieri seniori, discutând şi aprobând
democratic toate măsurile iniţiate ;
– toate măsurile adoptate au fost validate şi aprobate de Consiliul Director ;
– nici un membru al Biroului Permanent Central nu este membru al vreunui
partid politic, cu toţii respectăm prevederile art.3 din statut, – Biroul Permanent
Central fiind o structură de conducere, apartinică şi nu poate fi acuzată de prozeletism
politic faţă de U.N.P.R. sau altă formaţiune politică ;
– Biroul Permanent Central nu a primit nici o invitaţie (propunere) pentru
înregimentare partinică, – deşi a relaţionat cu mai multe partide politice, începând cu
P.S.D. şi continuând în prezent cu P.N.L. (U.S.L.), U.N.P.R. şi Grupul Minorităţilor,
cu parlamentarii şi demnitarii, precum şi cu instituţiile publice locale care ne
împărtăşesc idealurile şi ne ajută în înfăptuirea dezideratelor şi obiectivelor asumate ;
– a participat la grupurile de dialog social iniţiate de Consiliul Naţional al
Persoanelor Vârstnice, de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale, de PNL şi UNPR – pentru promovarea problemelor de interes
social ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere – în Guvern şi în Parlamentul
României şi către Preşedintele ţării pe tematica protecţiei sociale în general şi a
pensiilor în special, având în permanenţă disponibilitatea de a se retrage din
asemenea activităţi, dacă constată ingerinţe în viaţa Asociaţiei şi propuneri
inconciliabile cu prevederile statutare;
– Biroul Permanent Central nu a semnat nici un pact de adeziune şi nu are
obligaţii contractuale şi nici de parteneriat acceptat prin protocol prin care să i se
impună desfăşurarea unor activităţi în favoarea vreunui partid, organizaţie politică
sau instituţie publică, contrare prevederilor STATUTULUI asociaţiei ;
– a promovat consecvent valorile fundamentale ale democraţiei, interesele şi
simbolurile naţionale ale României, a cultivat permanent tradiţiile Armatei în
societatea românească, cinstind şi omagiind memoria înaintaşilor, venerând cu
respect şi demnitate pe toţi venerabilii membrii fondatori ai actualei A.N.C.M.R.R.
reînfiinţată în 1990. În acest context este demn de menţionat că Biroul Permanent Central a
menţionut în Statut o frumoasă tradiţie antebelică preluată de fondatorii Asociaţiei la
reînfiinţarea în 1990 de la înaintaşi, prin care Asociaţia fiinţa sub înaltul patronaj al
conducătorului statului,(Regele României) în calitatea acestuia de comandant al
forţelor armate şi patronajul Ministerului Apărării, ministru fiind şi preşedinte de
onoare.

Este onorant pentru A.N.C.M.R.R. faptul că începând cu 1990 toţi Preşedinţii
României şi Miniştrii Apărării Naţionale indiferent de apartenenţa politică au
acceptat prevederile Statutului spre beneficiu asociaţiei noastre ;
– Biroul Permanent Central recunoaşte cu toată responsabilitatea adevărul
incontestabil că A.N.C.M.R.R. ca O.N.G., non profit şi fără scop patrimonial, are
componenţe limitate din punct de vedere juridic, financiar şi material ce impun în
toate împrejurările o conduită plină de condescendenţă şi adecvată tuturor
împrejurărilor şi tuturor partenerilor cu care relaţionează;
– nici un membru al Biroului permanent Central nu este remunerat – toţi
desfăşoară o muncă consistentă pentru Asociaţie pe bază de voluntariat.

Stimaţi camarazi,
Avem convingerea că vă sunt bine cunoscute eforturile şi demersurile
întreprinse de Biroul Permanent Central în domeniul pensiilor militare, începând cu
Mesajul de Alertă din 2009, adresându-se în această perioadă tuturor partidelor
politice şi structurilor implicate direct – din Parlament, Guvern şi Preşedinţie şi în
mass-media scrisă, dar din păcate numai de la unele dintre acestea s-au primit
răspunsuri evazive şi nimeni din afara Ministerului Apărării Naţionale n-a rezonat la
solicitările noastre îndreptăţite, A.N.C.M.R.R. continuând că acţioneze şi în prezent
Guvernul României în instanţă judecătorească.
Înţelegem foarte bine starea de nemulţumire a celor 6000 de cadre militare
în rezervă şi în retragere afectate de scăderea pensiei prin recalculare şi revizuire,
pensia reprezentând singura sursă de venit pentru familiile acestora iar măsurile
restrictive impuse de criză în domeniile economic şi social sunt greu de suportat de
aceştia.

În context am salutat, cu respectul cuvenit, măsura susţinută de Ministerul
Apărării Naţionale pentru aprobarea cumulului pensiei militare cu salariul ce-l pot
obţine acele cadre militare în rezervă şi în retragere apte şi dornice de muncă, –
considerând-o ca pe o măsură reparatorie bine – venită.
Solidari cu cei 6000 pensionari militari cărora prin revizuire li s-a diminuat
cuantumul pensiilor prin OUG – 1/2011, Biroul Permanent Central concomitent cu
acţionarea în instanţă a Guvernului a considerat oportun să se adreseze U.N.P.R.,
partid cu o importantă influenţă în coaliţia de guvernare (întrucât PDL şi UDMR nu
au rezonat la solicitarea noastră în Parlament) pentru a se modifica OUG 1/2011 în
cadrul Guvernului vizând în principal respectarea principiului neretroactivităţii legii,
care în cazul Legii 119/2010 nu a fost respectat,

În context, în scrisorile adresate ministrului apărării naţionale şi conducerii
U.N.P.R., din dorinţa de a-i supersensibiliza faţă de solicitarea noastră şi ca semn de
recunoştinţă s-au folosit, acum apreciem, expresii „siropoase” nu tocmai potrivite cu
poziţia noastră apartinică.

Apreciem că ne puteam face înţeleşi şi cu alte expresii civilizate şi adecvate
Statutului, pentru mulţumire şi recunoştinţă faţă de sprijinul pe care-l solicitam, fără a
genera confuzii, – aşteptate cu „sufletul la gură” de cei răutăcioşi faţă de noi. Este o greşeală

pe care ne o asumăm, dar suntem convinşi că forma de exprimare folosită n-ar fi trebuit să

declanşeze intervenţii inflamatorii (se puteau clarifica prin telefon toate neînţelegerile) în

mass-media scrisă şi pe internet şi mai ales să fie folosite şi de unii neaveniţi în rândul membrilor A.N.C.M.R.R., a unor
indivizi (pe care nu-i putem numi camarazi) autoapreciaţi ca infailibili şi radicalişti,
deşi sunt vizibile efectele inofensive ale expresiei folosite în scrisoare.

În legătură cu participarea în cadrul platformei civice de dialog social,
iniţiată de U.N.P.R., credem că argumentele mai sus menţionate sunt suficiente, iar
hotărârea Biroului Permanent Central ce va fost comunicată este suficient de
explicită.

Reiterăm ideea ca Biroul Permanent Central şi Birourile Permanente ale
filialelor trebuie să participe la dialogul societăţii civile, să-şi promoveze interesele,
fără adeziuni şi declaraţii partizane, indiferent cine este iniţiatorul acestor acţiuni
respectând consecvent prevederile STATUTULUI.

Stimaţi camarazi,
În speranţa că motivaţia acestui mesaj şi toate argumentele expuse sunt
suficiente pentru toţi cei care n-au reuşit să identifice esenţa comportamentului şi
mesajelor Biroului Permanent Central, cu recunoaşterea proverbului românesc „că
numai cine nu munceşte nu greşeşte” ne asumăm cu răspundere toate documentele şi
acţiunile întreprinse, chiar dacă ele n-au avut întotdeauna limpezimea unor expresii.

Facem un apel profund la UNITATE şi SOLIDARITATE
CAMARADEREASCĂ, la respectarea cu demnitate şi onoare a statutului de cadru
militar în rezervă şi retragere.

Să ne consolidăm unitatea în cadrul A.N.C.M.R.R. bazată pe comunitatea de
interese majore ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi familiilor acestora, pe
comunitatea de concepţii şi sentimente camaradereşti în consonanţă deplină cu
principiile şi virtuţile exprimate prin Deviza „Patrie – Onoare – Demnitate”.
Să nu ne arogăm drepturi şi competenţe care ne depăşesc, să folosim
eficient tot ceea ce recomandă STATUTUL Asociaţiei,

Să înţelegem şi să ne aliniem continuu la condiţiile istorice, social – politice
şi economice pe care le parcurge Societatea Românească şi să nu uităm că jurământul
de credinţă faţă de ŢARĂ şi NEAMUL ROMÂNESC nu a fost anulat prin trecerea
în rezervă şi retragere şi că ne vom onora obligaţiile ce ne revin în calitate de
componenţi ai Armatei de Rezervă a României.

Asigurăm dragi camarazi, că aceast mesaj în întreg conţinutul lui a fost
discutat şi acceptat în unanimitate de voturi în cadrul Biroului Permanent Central al
A.N.C;M.R.R.
Cu preţuire camaraderească,
BIROUL PERMANENT CENTRAL