Recalculare pensii
 • Cine are informaţii veridice, poate să-mi spună ce perspective sunt pentru plata drepturilor băneşti retroactive, rezultate în urma recalculării pensiei începând cu 1 ianuarie 2011, în situaţia în care pensia recalculată a fost achitată mult mai târziu? (abia în primăvară 2012). Cu alte cuvinte, diferenţa de la pensia primită în perioada ian.2011-martie.2012 la pensia actuală.
 • Referitor la Comunicatul din 29.11.2012 "Greşeli făcute de legiuitor privind diminuarea cuantumului unor pensii militare" , mu bucura ca mai sunt si preocupari civilizate pentru a clarifica problemele care nemultumesc pe cei circa 30000 de pensionari militari . Cred ca solutionarea problemelor ,rezultate in urma recalcularii pensiilor, se rezolva pe cale legala nu prin fluieraturi si injuraturi . • Domnilor de la ANCMRR !!! Va intreb din nou: care este pozitia voastra fata de abrogarea prevederilor Cap. IV al Legii 329/2009 !!! Stiti ca cei mai afectati de aceste prevederi sunt si vor fi pensionarii militari !? Cine nu va da voie si sa raspundeti !!! Vreti sa va dau si nr. de telefon si o adresa !? De ce va e teama !?? Daca tot ati semnat un protocol (din care nu rezulta NIMIC concret) de ce nu va interesati de totalitatea problemelor pensionarilor militari !? Este cumva tabu sa abordati o problema pe care cei de la SCMD o ridica cu curaj !? Sau n-aveti curaj ??? Sau nu vi s-a ordonat ce sa raspundeti !? Explicati mai pe larg ce prevede protocolul cu USL, ca asa cum e acum ... nu-mi zice nimic, dragi camarazi (Sunt acelasi alexandru din 26 oct, daca va controleaza cineva...) !
 • Am citit Proiectul Legii pensiilor militare. Cred ca sunt cateva probleme. Conform acestui proiect, la stabilirea stagiului nu se iau in calcul si vechimea anterioara intrarii in sistemul militar. O a doua problema ar fi modul de actualizare a ultimului salariu pentru cadrele militare care in locul soldei de functie au beneficiat de salariu. Daca nu va exista o metodologie in cadrul Ministerului, aceste cadre nu vor putea beneficia de prevederile legii si vor fi multe contestatii si procese. Stabilirea arbitrara a unor solde de functie nu reprezinta o solutie. O a treia problema ar fi acordarea drepturilor luptatorilor in Revolutie. Aceste drepturi decurg din activitatea de militari activi si putea fi rezolvata de sistemul militar.
 • Comunicat
  16 februarie 2013 Categoria Comunicate-declaratii de presa 30 afisari Scris de Marin Neacsu


  Cu privire la întâlnirea dintre o parte a reprezentanţilor filialelor SCMD care au semnat protocoale de colaborare cu filiale ale USL şi Domnul Preşedinte al Comisiei pentru Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a Senatului domnului Dobriţoiu Corneliu

  Sindicaliştii filialelor menţionate s-au întâlnit cu domnul preşedinte Dobriţoiu Corneliu si cu reprezentanţi ai ministerelor care au ca obiect de activitate problematica pensiilor militare – secretari de stat de la Ministerul Muncii, Ministerul Apărării Naţionale, MAI, SRI. Discuţiile s-au purtat pe parcursul a aproximativ două ore având ca obiect principal intenţiile actualei conduceri în ceea ce priveşte pensiile militarilor.

  De la bun început trebuie menţionat faptul că din partea sindicaliştilor ideea principală a fost nu atât rezolvarea imediată a situaţiei pensiilor militare care prin prisma ultimelor declaraţii ale Avocatului Poporului, Ministrului Duşa şi doamnei ministru Câmpeanu, ca şi ale domnului general Dobriţoiu în ceea ce priveşte unele fapte penale comise în procesul de revizuire a pensiilor,a devenit explozivă, cât obţinerea unui răspuns tranşant în ceea ce priveşte intenţiile actualei conduceri politice şi guvernamentale în ceea ce priveşte rezolvarea acestor aspecte pe care chiar primul ministru Ponta le-a numit încă din 2011, drept „categorică încălcare a legii şi un abuz fără precedent împotriva unei categorii sociale”.

  Deşi toţi cei prezenţi au căzut de acord asupra necesităţii rezolvării acestor aspecte care prin concluziile Auditului de la MapN se adeveresc a fi penale, nici unul dintre reprezentanţii ministerelor menţionate nu a putut sau nu a fost mandatat să dea un răspuns tranşant în ceea ce priveşte elaborarea unei ordonanţe de urgenţă. Toţi însă au fost de acord şi au menţionat că există preocupări pentru emiterea unei legi a pensiilor militare în spiritul legilor existente în covârşitoarea majoritate a ţărilor europene democrate. Mai mult, domnul Costea Vasile, secretar de stat la MapN a menţionat că aşteaptă sprijin din partea sindicaliştilor, cerând ca săptămâna ce vine să fie înaintate propuneri cu rezervişti care au lucrat în dpmeniul financiar sau juridic pentru a se alătura membrilor MApN pentru a lucra la noua lege a pensiilor.

  Reprezentanţii pensionarilor militari au înaintat un documentar amplu care cuprindea atât aspecte privind necesitatea revenirii la sistemul de pensii ocupaţionale cât şi alte aspecte privind reformele în armată şi readucerea Apărării la nivelul cerinţelor.

  A fost înaintat un set de propuneri cu măsuri ce ar trebui luate în aceast an şi anume :

  În regim de urgenţă: ( maxim două săptămâni pentru punctele 1 şi 3, imediat pentru punctul 2)

  1. Emiterea de către conducerea politică aflată la putere a unui comunicat prin care să exprime clar, fără dubii, fără vorbe goale, fără promisiuni deşarte punctul de vedere şi intenţiile faţă de aspectul pensiilor militare cu termene şi etape de îndeplinire, atât în ceea ce priveşte obiectivele pe termen scurt cât şi cele pe termen mediu şi lung, cu date şi încadrări în timp concrete cu responsabilităţi specifice şi responsabili;

  2. Sistarea emiterii altor decizii de pensie până la încheierea auditului şi stabilirea întregii imagini a pagubelor, abuzurilor, încălcării legilor şi nedreptăţilor comise;

  3. Emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă sau Hotărâri de Guvern care până la apariţia unei noi legi bazate pe Constituţie, Declaraţia Universală a drepturilor Omului, legile şi instrucţiunile europene în domeniu, să redea (celor cărora le-au fost diminuate pensiile printr-o lege ILEGALĂ) cuantumul pe care îl primeau până la apariţia şi punerea în aplicare a acestei legi.

  4. Emiterea unui act legislativ (care a mai fost de altfel iniţiat şi există chiar un proiect în acest sens) pentru anularea cap IV din Legea 329 privind cumulul pensie-salariu lege ce constituie o îngrădire a dreptului fundamental la muncă şi de asemenea reprezintă o discriminare faţă de cei care lucrează în sistemul privat, o măsură populistă la vremea ei dar care nu respectă principiul valorii şi competenţei ci pe al unei griji faţă de agramaţii care nu se pot angaja din cauza valorilor.

  Pe termen mediu(imediat pentru punctul 2 ca finalitate, 60 de zile pentru punctul 1)

  1. Continuarea auditului şi determinarea întregului prejudiciu adus atât interesului public cât şi personal aşa cum reiese din concluziile preliminare, prezentarea concluziilor într-un document elaborat fără părtinire, care să nu se constituie nici într-o vânătoare de vrăjitoare dar nici într-o acţiune de acoperire a faptelor unuia sau altuia sau găsirea unor acari Păun care să plătească pentru ordinele date de alţii. Luarea măsurilor ce se cuvin în funcţie de natura şi dimensiunea infracţiunii sau greşelii, celor ce au comis abuzuri, inclusiv pentru încălcarea Art. 246. CP sau Art. 8, punctul b, alin. 3 din Legea nr. 80/1995. În acest sens să se aibă în vedere inclusiv anularea pe părţi sau integral a unor ordine, norme şi metodologii interne de aplicare a legii, norme sau metodologii care au fost emise împotriva principiilor de drept, inclusiv a legii în sine, sau au restrâns abuziv aplicarea unei dispoziţii din interese obscure. Să se ia măsurile de rigoare împotriva celor ce se fac vinovaţi de astfel de acte de-a dreptul ILEGALE.

  2. Dacă este posibil, având în vedere că cei prejudiciaţi sunt în speţă pensionarii militari, pentru o mai mare transparenţă a actului de audit să fie cooptaţi în comisia de audit şi pensionari militari care au executat astfel de activităţi în perioada cât au fost activi, selecţionaţi şi apoi avizaţi de către specialişti din MApN, care îi cunosc şi le cunosc calificarea, competenţa şi imparţialitatea;

  Pe termen lung ( actuala sesiune parlamentară, aşa cum a declarat domnul ministru Duşa deci până în luna Iulie)


 • 1.Elaborarea unei noi legi a pensiilor militare şi ale celor din sistemul Naţional de Apărare care lucrează în sistem militarizat, poartă grade militare şi se supun unor obligaţii, rigurozităţi, privaţiuni şi restricţii deosebite, care ţin de interzicerea unor drepturi civile garantate Constituţie şi de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, interziceri şi privaţiuni asumate prin natura profesiei. Am dori ca noua lege să nu mai conţină discriminări, să respecte întrutotul prevederile Constituţionale şi principiile de drept,prevederile legislaţiei europene, să se aplice tuturor pensionarilor indiferent de momentul ieşirii la pensie(acest lucru este posibil dacă la finele legii se specifică expres acest lucru) pentru a evita diferenţele de pensii dintre cei ieşiţi la pensie cu o lege sau alta. În felul acesta ar dispărea actualele discriminări sau nedreptăţi care ţin cont de vechime fără a ţine cont de gradul, pregătirea, responsabilităţile şi importanţa socială a activităţii pensionarului. De asemenea în calculul pensiei să se ţină cont de toată legislaţia în vigoare inclusiv aşa zisele legi secretizate (este cazul HG1019-2010), ceea ce impune desecretizarea acestora şi punerea lor la dispoziţia celor interesaţi. Realizarea şi prezentarea unui plan de acţiune şi punere în aplicare a procesului de realizare a acestei legi, care să cuprindă CU TERMENE CLARE :

  • realizarea proiectului. Propunem (pentru scurtarea perioadei) consultarea şi chiar completarea proiectului început de comisia doamnei Simona Sîrbu având în vedere că reprezintă punctul de vedere al coaliţiei, prevăzut în programul de guvernare al USL, a fost realizat cu concursul reprezentanţilor ministerelor interesate ca şi al reprezentanţilor ministerelor muncii şi finanţelor şi ai asociaţiilor şi sindicatelor pensionarilor sau militarilor activi care au fost anunţate şi au dorit să participe la elaborarea proiectului.

  • consultarea acestuia de către cei interesaţi, atât cei din rezervă cât şi activi;

  • revederea şi revizuirea în funcţie de amendamentele sau propunerile făcute;

  • discutarea şi aprobarea în guvern;

  • înaintarea spre analiză şi aviz în comisiile camerelor parlamentului;

  • Supunerea aprobării camerei decizionale;

  • Înaintarea spre promulgare – termen 20 de zile înainte de terminarea sesiunii parlamentare.

  În concluzie în urma discuţiilor s-au reţinut următoarele:

  Realizarea unei comisii comune care va lucra în regim ude urgenţă la un proiect de lege a pensiilor, comisie în care filialele prezente la discuţii îşi vor desemna reprezentanţii. Din comisie vor face parte şi reprezentanţi ai MAI şi SRI, ca şi în comisia Sîrbu;
  Conform celor spuse de domnul Costea Vasile, Secretar de Stat în MApN, există trei variante de lege în discuţie, varianta finală fiind decisă de Comisia ce va lucra la elaborarea legii;
  Va fi analizaţă şi varianta legii la care a lucrat Comisia Sîrbu ;
  Domnul secretar de stat Costea Vasile a mai menţionat că este totuşi pregătită şi o Ordonanţă de Urgenţă sau Hotărâre de Guvern care să fie introdusă până la apariţia legii, în varianta în care decizia politică va fi luată pe această idee;
  A fost acceptată ideea formării unui calendar al lucrărilor comisiei şi un time-line pentru fiecare fază procesului ;
  Analizarea în cadrul comisiei a prevederilor HG-S 1019/2010 asupra cărora au fost puncte de vedere diferite atât în ceea ce priveşte aplicabilitatea cât şi dacă a fost folosită sau nu în revizuirea pensiilor ;
  Conform declaraţiilor domnului colonel Cornel Luca, şeful Casei de pensii a MApN,se vor emite noi decizii de pensie pentru acele pensii asupra cărora auditul s-a pronunţat că au fost au fost calculate eronat sau fraudulos, pentru repararea greşelilor. În baza celor spuse de domnul colonel, Auditul şi-a încheiat activitatea, urmând a se înainta documentul final;
  Atât domnul general(r) Dobriţoiu Corneliu, Preşedintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a Senatului, cât şi ceilalţi reprezentanţi ai ministerelor au menţionat faptul că vor înainta spre informare Senatului, respectiv miniştrilor pe care îi reprezintă datele cuprinse în documentarul primit, cât şi concluziile discuţiilor purtate.

  În încheierea discuţiilor domnul Preşedinte Dobriţoiu a ţinut să reitereze faptul că, aşa cum a promis, în ceea ce îl priveşte nu va precupeţi nici un efort pentru realizarea angajamentelor luate în primul rând în nume personal faţă de foştii colegi din armată. Întâlnirea, în afară de informarea reciprocă a avut darul de a arăta guvernanţilor că rezerviştii sunt dispuşi atât la discuţii cât şi la sprijin efectiv atunci când există disponibilitate şi voinţă din partea guvernanţilor.

  Amănunte privind desfăşurarea discuţiilor şi punctele atinse se vor fi date sindicaliştilor de către reprezentanţii filialelor prezenţi la întâlnire.

  Colonel (r) Naon Mişu preşedintele filialei Craiova a SCMD

  Colonel Tudor Marian Preşedintele filialei Sect 6 a SCMD
 • Stimate domnule presedinteGeneral cu 4 stele MIHAI ILIESCU,este adevarat ce se spune prin targ ca v-ati pricopsit cu ajutorul doamnei general Lupu de la finante si a fostului ministru Oprea cu o pensie de peste 12.000 lei?!! noi?! Daca e o diversiune, publicati aici o copie de pe cuponul de pensie din ultima luna. De asemenea le intalnirea ce ati aranjat-o saptamana viitoare,va rugam sa instiintati membrii Colegiului National de aceasta suspiciune precum si de salariul consistent de peste 10.000 lei noi pe care-i incasati pe luna de la Universitatea Cantemir,unde funcionati numai pe hartie ca profesor,ca orele ,4 pe saptamana,vi le tine Gl. cu 2 stele Neagoe,proaspat inclus in Biroul Permanent Central al ANCMRR... Asteptam cu interes raspunsurile inaltei voastre personalitati de general-profesor universitar-doctor.
 • Va salut cu respect !
  In sfarsit vad intr-un document de-al Dumneavoastra o pozitie favorabila a ANCMRR
  fata de cumulul pensiei cu un salariu bugetar !
  Ma intreb ce-o fi fost atat de greu sa recunoasteti justetea acestei pozitii...!
  Daca ati fi fost pro-cumul poate ca nici n-ar mai fi aparut aceasta lege (Cap. IV al Legii 329/2009) si poate n-as fi ˝donat˝ (si inca mai donez !) peste 36 de pensii in buzunarele baietilor destepti doar ca sa lucrez intr-un domeniu unic TOT AL ARMATEI, dar pentru un salariu mult mai mic decat pensia suspendata !

  La Camera Deputatilor este un proiect de abrogare a Cap. IV al Legii 329/2009, dar este pe lista celor propuse a fi respinse, chiar daca apartine USL de pe vremea cand erau in opozitie ! Tare as vrea sa vad ca ANCMRR se va bate pentru ca acest proiect (PLx-109/2012 la nr. 133 pe lista ordinii de zi) sa nu fie aruncat la gunoi !!!!
  SI TOT LA CAMERA DEPUTATILOR MAI ESTE UN PROIECT AL UNPR – PLx-311/2012 - SI TOT LA ˝RESPINSE˝(la nr. 262) SI CARE VIZEAZA TOT ABROGAREA PREVEDERILOR AMINTITE !!! Adica exact ce solicitati la Cap. III, problema 1, alineatul 4...din documentul dumneavoastra !

  Stim cu totii cine a initiat Cap. IV al Legii 329/2009 ! Important este sa fie abrogat sau macar corectat cu masura obligativitatii pensionarului cumulard sa suspende DIFERENTA dintre pensie si barem.
  Va stau la dispozitie cu argumente si amanunte !

  Dar poate ne grabim, caci s-ar putea sa nu mai avem pentru ce ne bate ...
  Ah, si inca ceva foarte important: tocmai partenerii dumneavoastra - PSD - se opun abrogarii Cap. IV al Legii 329/2009 (cumulul pensie militara - salariu bugetar) .


  Cpt.cdor (rez) av. Alexandru Groparu (Dan)
  Tel. 0770720827 sau 0720211122 (alexandru.groparu@gmail.com)
  (...lăsat în continuare sub pedeapsa prevederilor Cap. IV al Legii 329/2009, lege a vechiului regim !!!)
  ( Aproband PLx-109/2012 (al USL) sau/si PLx-311/2012 (al UNPR) la Camera Deputatilor inDREPTATI o lege voit stramba ! )
  Cea mai corecta metoda de reparare:
  suspendarea DIFERENTEI dintre pensie si barem !!!!!!!
 • Apreciez foarte mult conţinutul ultimelor două comunicate (122/21.02.2013, respectiv 123/27.02.2013), care prezintă într-o manieră realistă, atât activitatea benefică, de netăgăduit, în favoarea militarilor în rezervă,depusă pe timpul ministeriatului domnului General Oprea, precum şi susţinerea continuă a aceleeaşi categorii profesionale din partea ANCMRR. În acest context, vă rog să-mi permiteţi să solicit câteva lămuriri suplimentare:
  1) Cum aş putea trece în corpul subofiţerilor, deoarece un plutonier -adjutant, fost subordonat de-al meu, la aceeaşi vechime cu mine are pensie dublă ?
  2) În situaţia în care solicitarea anterioară nu se poate satisface, rog a mi se comunica ce trebuie să fac pentru a primi căteva stele de general în rezervă, în condiţiile în care acest lucru ar trebui să fie mai uşor realizabil pentru un colonel ca mine decât pentru un fost fruntaş sau plutonier ?
  3) De ce mai scrie pe cuponul meu de pensie "pensie militară", în condiţiile în care aceasta nu se mai corelează cu veniturile corespunzătoare ale gradului şi funcţiei din serviciul activ, ci cu punctul de pensie, aidoma oricărui pensionar civil ?
 • Apropos de ultimul comunicat,
  Sunt de acord cu plata pensiilor care au crescut, dar trebuie sa respectam și celălalt principiu: acolo unde au scazut sa fie platit cuantumul cel mai avantajos- principiul drepturilor câștigate ! Ce ziceți !? Cât privește cumulul , la data ieșirii la pensie acesta nu era interzis, iar legea civilă dispune numai pentru viitor, deci TREBUIE ELIMINAT !
 • Apropos de ultimul comunicat,
  Sunt de acord cu plata pensiilor care au crescut, dar trebuie sa respectam și celălalt principiu: acolo unde au scazut sa fie platit cuantumul cel mai avantajos- principiul drepturilor câștigate ! Ce ziceți !? Cât privește cumulul , la data ieșirii la pensie acesta nu era interzis, iar legea civilă dispune numai pentru viitor, deci TREBUIE ELIMINAT !
 • In continuare vad ca ANCMRR nu raspunde pe forum celor care mai scriu... Ca rezultat se vede si lipsa ...dialogului... ! Oricum, va rog sa-mi permiteti sa apreceiz inca o data faptul ca ACUM - probabil la presiunea camarazilor afectati din Asociatia dumneavoastra - va exprimati pozitiv in legatura cu problema cumulului pensiei cu salariul... Cu toate astea va supun atentiei - daca citeste cineva randurile astea...- doua aspecte legate de aceasta problema:
  1- Textul dumneavoastra suna asa: ˝- Pentru cadrele apte de muncă, în special cu prioritate pentru cele ce au fost disponibilizate, cu vechime incompletă în muncă, să se aprobe cumulul pensiei militare cu salariul ce l-ar putea obţine ; ˝. NU ESTE SUFICIENT SA VA REFERITI LA ˝CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL CE L-AR PUTEA OBTINE...˝ CI TREBUIE SA VA REFERITI LA CUMULUL PENSIEI INDIFERENT DE CUANTUM CU SALARIUL BUGETAR CE L-AR PUTEA OBTINE !!! Asa cum v-ati exprimat nu rezolvati mare lucru... Nu faceti decat sa-i mangaiati pe stapanii care au elaborat Cap. IV al Legii 329/2009 si sa nu-i deranjati cu caracterul ˝BUGETAR˝ al salariului care, nu poate fi cumulat cu pensia peste un anume barem... Asa cum v-ati exprimat, fara termenul BUGETAR SI FARA SA FACETI REFERIRE LA CUANTUMUL PENSIEI, nu faceti decat sa bifati ca executata o activitate, dar in realitate fara NICIUN REZULTAT POZITIV !!!!! Daca chiar vreti sa faceti ceva, atunci subliniati EXACT problema in speta, nu balmajiti pe langa subiect... Deci: SA SE PERMITA CUMULUL PENSIEI, INDIFERENT DE CUANTUMUL ACESTEIA, CU SALARIUL BUGETAR !!!!! Va stau la dispozitiei pentru amanunte !
  2- Va aduc din nou in vedere faptul ca exista DOUA proiecte de lege care vizeaza abrogarea Cap. IV al Legii 329/2009, adica vizeaza exact permiterea din nou a cumulului pensiei - INDIFERENT DE CUANTUM - cu salariul BUGETAR !!! (ATENTIE: BU-GE-TAR SI PENSIE INDIFERENT DE BAREM !!!). Cele doua proiecte, aflate la Camera Deputatilor, sunt:
  - PLx-109/2012 care apartine USL !!!!!!!!!!!!!!! si care are aviz NEGATIV de la cele doua comisii care conteaza (˝buget˝ si ˝munca˝) si care se si afla pe lista celor propuse spre a fi RESPINSE (la nr. 141) !!!!;
  - PLx-311/2012 care apartine U N P R !!!!!!!!!!!!!!! (HOPAAAA !!!) si care are deasemenea avize negative tot de la cele doua comisii vedeta, si care se afla TOT PE LISTA CELOR PROPUSE A FI RESPINSE ( la nr. 270).
  Aveti cumva o jena in a-l determina pe dl. Vicepremier Oprea sa isi convinga proprii aliati pentru adoptarea unuia dintre cele doua proiecte !????? Sau doar se mimeaza interesul pentru abrogarea prevederilor care INTERZIC cumulul pensiei cu salariul bugetar daca pensia depaseste un anume barem !?

  Cum nu vad nicio pozitie a ANCMRR si nici macar un mail adresat mie, inteleg ca poate nici nu citeste cineva aceste randuri ! In continuare va stau la dispozitie in sensul completarii cunostintelor dumneavoastra in ceea ce priveste problema cumulului... Imi gasiti datele mai sus... Cu respect...


  PS O intrebare pt. dl. ˝george˝: dupa dumneavoastra cumulul trebuie eliminat sau legea care interzice cumulul trebuie eliminata !??? Daca vreti lamuriri va stau la dispozitie...
 • Va salut cu respect !
  Desi anticipasem, tin sa va anunt cu tristete ca proiectul PLx-311/2012 de abrogare a prevederilor Cap. IV al Legii 329/2009 a fost respins de Camera Deputatilor saptamana trecuta... Va reamintesc, daca s-a stiut cumva, ca acest proiect il avea printre semnatari chiar pe dl. ministru Oprea... Nu stiu daca sunteti la curent cu acest fapt... Mult mai interesant ar fi ca celalalt proiect care are aceeasi cauza - PLx-109/2012 - sa primeasca aviz FAVORABIL de la membrii comisiei de BUGET si de la cei ai comisiei de MUNCA ! Ma intreb daca cineva din conducerea ANCMRR se implica in contactarea membrilor celor doua comisii de la Camera Deputatilor pentri a-i convinge de necesitatea adoptarii unui aviz FAVORABIL, in conditiile in care ACELEASI comsii (dar in alte componente, desigur) au dat toamna trecuta aviz NEGATIV aceluiasi proiect !!!!!!! Desi imi fac sperante desarte, mi-ar placea sa cred ca cineva din conducerea ANCMRR se implica in aceasta situatie.... Oricum raspunsul il primesc peste cel putin doua luni... ˝Al de mai sus˝
 • Va salut ! Aduc la cunostinta ANCMRR si mai ales membrilor acestei asociatii afectati de scaderea pensiilor militare (!) ca, referitor la proiectul legislativ care are ca scop revenirea pensiilor scazute la nivelul din dec 2010, Consiliul Economic si Social a dat un aviz NEFAVORABIL !!!!!!!!!!!!! In ANCMRR nu sunt membri cu pensii scazute ?!?!?!?! Daca aude cineva, sa sune goarna !!!!!!!!!!!!!!!!!! ˝Al de mai sus˝
 • Marti, pe 28 mai 2013 (peste 3 zile doar) va fi dezbatut la Comisia de Munca si la cea de Buget proiectul legislativ al USL PLx-109/2012 care vizeaza abrogarea celebrei legi strambe a guvernelor boc Cap. IV al Legii 329/2009, cea care interzice cumulul pensie+salariu bugetar daca respectivul are neobrazarea sa aiba o pensie cu 1 leu peste barem !
  Sper ca si ANCMRR, ca si SCMD, sa actioneze pentru a convinge pe membrii celor doua comisii ale Camerei Deputatilor sa dea un aviz FAVORABIL pentru poiectul PLx-109/2012 !
  In afara de cei deja afectati (ca si mine) de aceste prevederi, exista cazuri de rezervisti care, dupa ce li se vor repara pensiile - angajati fiind in sistemul bugetar - sa fie nevoiti sa aleaga intre pensie si serviciu ...!
  Asteptam semne si de la ANCMRR !
 • Vreau sa mentionez la inceputul comentariului meu ca si eu sunt unul dintre pensionarii care au pierdut la recalcularea pensiei.
  Pentru ce o legea reparatorie, deoarece din cate am inteles va intra in vigoare incepand cu 01.01.2014, tot pana atunci se va aproba o noua Lege a pensiilor militare.
  Concluzia mea: Legea reparatorie isi va pierde efectele, deci nu isi mai are rostul.
 • Or sa fie multi care au pierdut la pensie, si vor fi interesati de o Lege reparatorie. MAN a reluat rererecalcularea. Vin decizii noi, normal, in scadere. Eu, deja, LE-AM PRIMIT. Tre intro zi. Si, iata , sunt deja o persoana interesata.
 • Au mai gasit o modalitate de a invarti banii de pensie, recalculeaza in minus ca sa faca fondul pentru a plati pensiile la nivelul anului 2010 pe oct, nov si dec. pentru unii care au plimbat gradele prin unitatii sau santiere.
 • Va salut cu respect !
  In sfarsit vad un comunicat care raspunde multor solicitari ale rezervistilor: Cap. IV al Legii 329/2009 ! Desi a aparut foarte tarziu, aproape la a VII-a sau a VIII-a tentativa a USL de a tranti proiectul reparator PLx-109/2012, mai bine mai tarziu decat niciodata ! Cu respect va aduc la cunostinta ca PLx-109/2012 a fost retrimis la comisiile de munca si la cea de finante (cele care pana acum au dat de DOUA ORI aviz nefavorabil !!!) numai pana pe 18 noiembrie, cand aceste comisii vor trebui sa emita un alt treilea raport. ACUM TREBUIE INTENSIFICATE EFORTULRILE PENTRU CA ACEST RAPORT SA FIE, IN SFARSIT, FAVORABIL !!!
  Cu permisiunea dumneavoastra, inaintez vechea mea propunere de modificare a prevederilor Cap. IV al Legii 329/2009 prin obligativitatea pensionarului sa suspende NUMAI DIFERENTA dintre pensie si barem (salariul mediu brut pe economie).
  Cu speranta ca si eforturile dumneavoastra vor avea sanse de reusita, va doresc mult succes si toate cele bune !

  Cpt.cdor (rez) av. Alexandru Groparu (Dan) (alexandru.groparu@gmail.com)
  Tel. 0720211122 sau 0770720827
  (...lăsat în continuare sub pedeapsa prevederilor Cap. IV al Legii 329/2009, lege a vechiului regim !!!)
 • Va salut ! Am primit asigurari ca odata cu inceperea noii sesiuni parlamentare va aparea un proiect de lege (al catelea oare, Doamne?) care ar avea ca scop o oarecare reparare a prevederilor mizerabile ale Cap. IV al Legii 329/2009. Pentru cei care nu stiu, aceste prevederi ˝reglementeaza˝ total discriminatoriu si punitiv problema cumulului pensie-salariu bugetar, mai ales pentru cadrele militare trecute in rezerva. Pana acum, miercuri 5 feb. 2014 ora 17.00, pe site-ul Camerei Deputatilor nu a aparut un astfel de proiect de lege... In continuare imi exprin nedumerirea si mai ales neincrederea ca acest nou proiect va aparea si apoi ca va parcurge intr-un timp rezonabil lungul drum catre promulgare. Ca sa intelegeti ce inseamna ˝o perioada de timp rezonabila˝, va aduc la cunostinta ca PLx-109/2012, proiect care se afla la doar 2 (DOI) pasi de promulgare, are onorabila varsta de 2 (DOI) ani si doua luni !!!! Reiterez cu politete si insistenta indemnul de a va apleca foarte serios asupra PLx-109/2012, chiar cu modificarea pe care ANCMRR intentioneaza s-o faca !
  Un nou proiect inseamna inca doi ani de ˝promisiuni si garantii˝ desarte...
  Sa nu ma intelegeti gresit, dar fiecare luna pierduta inseamna inca o pensie DE-A MEA, nu de-a dumneavoastra, pierduta DEFINITIV !

  Cu foarte putine sperante,
  Cpt.cdor.(rez) Alexandru GROPARU
  0720211122 sau 0770720827 (alexandru.groparu@gmail.com)
 • Va salut cu mare dezamagire !
  Am fost anuntat ca ANCMRR se va ocupa pentru aparitia unui proiect de lege care sa repare mizeria legislativa din cadrul Cap. IV alLegii 329/2009, lege produsa de boc si ˝stim-noi-cine˝ in mod voit sa loveasca mai ales rezervistii !
  Au trecut trei (3) saptamani de cand a inceput noua sesiune parlamentara si pe site-ul Camerei Deputatilor NU A APARUT NIMIC !
  As vrea sa cred, desi mi-e foarte greu (!), ca eforturile conducerii ANCMRR se vor concentra pe sprijinul proiectului PLx-109/2012, proiect al USL care vizeaza abrogarea prevederilor mentionate si care ar mai avea maxim trei pasi pana la promulgare ! Trec peste faptul ca nu m-a mai anuntat NIMENI despre inregistrarea unui astfel de proiect !!!!!
  De asemenea va aduc la cunostinta (pentru a treia oara) ca intr-una din variantele Proiectului Legii Pensiior Militare de Stat, la art. 32, scrie ca ˝pensionarii (deci rezervistii) pot cumula pensia cu salariul in conditiile legii˝, adica in conditiile Legii 329/2009, Cap. IV, adica tocmai nenorocita de prevedere pe care ne chinuim s-o abrogam ! Parca cineva face inadins ca rezervistilor sa le fie rau si greu si nimeni nu ia atitudine !!!!!!
  DOMNILOR CAMARAZI DE LA ANCMRR !!!! FACETI CE TREBUIE PENTRU REZERVISTI !!!!!!!!!!!! Lasati alte activitati ...interpretabile (si sunt bland !) si zbateti-va pentru TOTI rezervistii !!!! Doar asa va veti capata credibilitate si respect !
  Astept un telefon de la persoana care m-a anuntat ca exista ˝garantii si promisiuni˝ ca se va repara Cap. IV !!!
  Sunt total de acord cu cele postate de RADU in 20 februarie a.c.
  Va salut si astept un telefon, o veste, o actiune !
  Ca de obicei, ma prezint, ca asa ii sta bine unui militar !
  Cpt.cdor (rez) av. Alexandru Groparu (Dan) (alexandru.groparu@gmail.com)
  Tel. 0720211122 sau 0770720827
  (...lăsat în continuare sub pedeapsa prevederilor Cap. IV al Legii 329/2009, lege a vechiului regim !!!)
 • Domnilor Generali si Ofiteri din conducerea ANCMRR !
  Scrisoarea dumneavoastra catre D-na Ministru Plumb nu va avea niciun rezultat ! Apelurile dumneavoastra cand ministru era d-na Campeanu au fost zadarnice (desi nu prea s-au vazut...), iar acum cand doar PSD-ul comanda, apelurile dumneavoastra vor fi si mai inutile ! Trec peste tonul ...bland, ca sa nu spun altfel...dar cerintele dumneavoastra vor fi subiect de ...umor pentru ei ! Daca va imaginati ca o scrisorica la 6 luni adresata vreunui ministru care sta cuminte in bancuta lui si nu iese din cuvantul premierului va rezolva problemele rezervistilor sau ale activilor, scuzati-ma, dar VA INSELATI AMARNIC !
  Daca in asta consta ˝lupta˝dumneavoastra... scuzati-ma !
  Cheia si lacata (sau painea si cutitul) se afla la dl. Ponta si la dl. Basescu, mai ales la al doilea... Va rog sa-i abordati curajos si hotarat pe Dl. General Oprea, pe Dl. General Mircovici, pe Doamna Senator GABRIELA FIREA (a avut TREI Declaratii Politice in favoarea abrogarii Cap. IV al L329/2009), Dl. Ministru DUSA, va rog sa faceti apel la Raportul AVOCATULUI POPORULUI pe anul 2013 (pag. 87 si pag.88) ...
  CU ALTE CUVINTE, VA ROG SA VORBITI CU MAI MULTI SI MAI ALES SA TIPATI TARE !!!!
  Daca doar ˝soptiti˝ cate-o scrisorica pe an...nu rezolvati nimic !
  Din pacate, dl. presedinte NE URASTE si in consecinta, in afara de prapadita aia de lege reparatorie, nu va face nimic in plus pentru rezervisti ! Poate ceva firimituri pentru cei care acum sunt activi, dar pentru rezervisti, NU !!!
  Ii aduc aminte dl. Cdor. Alexandru Constantin si intregii conduceri a ANCMRR ca nu am vazut nicio urma de idee legata de abrogarea MIZERABILEI Legi 329/2009 , Capitolul IV (cumulul) in scrisoarea Dumneavoastra adresata d-nei Ministru...
  Insist in a va reaminti ca in proiectul care este deja semnat de dl. ministru DUSA, problema cumulului este ˝rezolvata˝ ca s-ar permite ˝conform legii˝ !!!! Adica tot conform MIZERIEI Capitolului IV Al Legii 329/2009, ˝creatie˝ dusmanoasa si punitiva a presedintelui Basescu, a premierului Boc, a lui Seitan si a bogatului Gherghina ! (Observati ca le-am scris numele cu majuscule, desi...)
  In consecinta, va rog sa va canalizati eforturile altfel, pentru ca aceasta scrisorica va avea drumul...cosului de gunoi !
  Probabil ca anul viitor, pe vremea asta, veti mai compune o scrisoare tot asa de ...blanda, si cu acelasi rezultat !

  Total dezamagit, total neincrezator in ceea ce credeti ca numiti dumneavoastra ...˝eforturi˝,
  Cpt.cdor (rez) av. Alexandru Groparu (Dan) (alexandru.groparu@gmail.com)
  Tel. 0720211122 sau 0770720827

Bine ai venit, vizitatorule!

Implica-te acum!
Conecteaza-te acum prin: