Prima pagină » Arhivă comunicate » COMUNICAT din 05.07.2012

COMUNICAT din 05.07.2012

C O M U N I C A T

Stimaţi camarazi,

Vă informăm că delegaţia conducerii ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” provenite din activitate în M.Ap.N. a participat astăzi 05.07.2012 la dezbateri în cadrul Comisiei de Lucru iniţiată şi condusă de M.Ap.N. pentru elaborarea unei noi Legi a pensiilor militare de stat.
Conducerea ANCMRR a reiterat şi în cadrul dezbaterilor pe articole al noului proiect al legii, următoarele :
– pensia militarilor să fie denumită „pensie militară de stat” – aceasta nefiind contributivă şi nici ocupaţională, ea având caracter specific pentru profesia militară ;
– legea să respecte principiul „neretroactivităţii” având efecte numai pentru viitor ;
– în cadrul metodologiei de calcul a veniturilor obţinute în întreaga carieră militară să se asigure, fără discriminare, tuturor pensionarilor sporurile pentru condiţiile de muncă recunoscute, durata minimă de 20 de ani şi Ordinul Meritul Militar ce asigură un spor de 20% al valorii pensiei brute;
– în situaţia în care în procesul de recalculare lipsesc datele despre veniturile obţinute se va lua în considerare solda gradului şi a funcţiei maxime îndeplinite în acea perioadă ;
– corelarea pensiilor în plată în raport cu creşterea soldelor cadrelor în activitate şi în funcţie de inflaţie ;
– pensia militarilor să fie cumulată cu salariul ce-l poate obţine un rezervist în perioada post carieră activă.
Avem speranţa că legea în ansamblul ei va fi o lege bună şi vor fi eliminate toate nemulţumirile care mai există în momentul de faţă în cadrul pensionarilor şi familiilor acestora, asigurându-se astfel condiţii de stare socială şi de viaţă decente pentru segmentul socio-profesional cel reprezintă rezerviştii (pensionarii) militari.

Dragi camarazi,

Vom aduce de fiecare dată la cunoştinţă tuturor membrilor Asociaţiei problemele de interes major şi prioritare cu oportunitate, solicitându-vă în acelaşi timp şi eventualele dumneavoastră propuneri.

BIROUL PERMANENT CENTRAL