B.P.C. al A.N.C.M.R.R.

HOTĂRÂREA

BIROULUI PERMANENT CENTRAL

– 26 iunie 2018-

În conformitate cu prevederile art.25, alin(1) din Statut, Biroul Permanent Central  întrunit  în ședința ordinară a lunii iunie, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

1.– Aprobă activitățile  desfășurate de către conducerea centrală a Asociației, cu ocazia Zilei Rezervistului Militar și a Zilei ANCMRR, inclusiv componenta internațională organizată la Arad, ca o primă acțiune cu participare internațională, dedicată  evenimentului Centenarului Marii Uniri, 1918-2018.

2.– Aprobă poziția ANCMRR în relația cu FORUMUL, la care a participat cu ocazia ședinței acestuia, exprimându-și sprijinul pentru participarea la susținerea  rezolvării și reprezentării unitare, la instituțiile publice centrale și la Parlamentul României, a  problemei privind pensia militară de stat și a altor drepturi  ale cadrelor militare în rezervă și în retragere, membri ai structurilor asociative.

3.- Ia cunoștință de modul în care Președinții Fililalelor ANCMRR și-au organizat și efectuat activitatea referitoare la asigurarea dreptului membrilor filialei în a-și exercita opțiunea  completării Formularului 230 privind redirecționarea cotei de până la 2% din impozitul realizat pe venitul din pensie în anul 2017- ca principală sursă la Bugetul filialei. Se recomandă ca, în anul viitor, acest drept să fie diseminat și să devină de notorietate pentru toate cadrele militare în rezervă sau în retragere-membrii ai ANCMRR.

4.-Reține propunerile filialelor, rezultate din documentele adunărilor generale, transmise la ANCMRR- departamentul Organizare, urmând ca vicepreședinții domeniilor de responsabilitate să comunice acestora modul de rezolvare.

5.-În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director din anul 2018, referitoare la modificarea și completarea Statutului Asociației, Biroul Permanent Central a analizat fiecare propunere prezentată de cei 12 președinți de filiale, a reformulat prevederile unor articole prezentate în plenul ședinței și a dat acordul pentru discutarea și aprobarea acestora la Conferința Naționala, ședință  extraordinară din luna noiembrie anul 2018.

6.-Dispune ca propunerile reformulate să fie transmise, spre informare, la toate filialele ANCMRR și afiliate, urmând ca eventualele opinii să fie prezentate la Conferința Națională, unde se vor argumenta, după caz, și se vor supune individual discuțiilor  plenului, pentru aprobare.

7.-Aprobă Organigrama Aparatului Central  de Lucru al Biroului  Permanent Central, organizat pe șase domenii de responsabilitate, conduse de un prim-vicepreședinte și cinci vicepreședinți. În subordinea acestora funcționează departamente, servicii, un birou și compartimente  pe activități.  Detalii se pot accesa  pe site-ul ANCMRR.

8.- Aprobă vacanța de vară, perioada 01 iulie – 01 septembrie 2018. Filialele vor planifica programul de continuitate managerială și îl vor transmite la ANCMRR- secretariat. Continuitatea managementului ANCMRR-central , se poate  accesa pe site-ul acesteia, ca anexă la această Hotărâre.

      Șeful Departamentului Organizare 

//Col.(r) ing. Joldea Ion //

HOTĂRÂREA BPC din 26.06.2018

GRAFICUL Continuitate iulie-august 2018